CONTACT

 

 

AANMELDEN

 

 

ROUTE

 

 

 

 

Inschrijven

 

Wilt u zich inschrijven voor een opleiding bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie? Meld u digitaal aan via onderstaand INSCHRIJFFORMULIER 

Lees vooraf onderstaande informatie en de Algemene Voorwaarden.

Inschrijven voor de Beroepsopleiding Toegepaste Filosofie

Zodra het digitale INSCHRIJFFORMULIER ontvangen is door de HTF ontvangt u een automatische reply met de gegevens. Dit PDF-bestand met de gegevens geldt als overeenkomst. Check zekerheidshalve uw spammap indien u dit bestand niet per omgaande heeft ontvangen.

U heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Uitschrijven kan via de link onderaan de pagina. Let op: indien u niet actief uitschrijft bent u betalingsplichtig conform de Algemene Voorwaarden.

Binnen 14 dagen na inschrijving wordt de aanbetaling van 400,00 euro verwacht, o.v.v. aanbetaling + uw voornaam en achternaam op Bankrekeningnummer NL91 TRIO 0197 9178 79 - T.n.v. Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). Let op: direct na inschrijving gelden de algemene voorwaarden, ook als u de aanbetaling nog niet heeft voldaan.

Voorafgaand aan de start van het collegejaar ontvangt u een factuur voor het collegegeld. De aanbetaling wordt verrekend met de laatste termijnbetaling. Voor aanvang van de colleges ontvangt u eveneens de gegevens zoals de inlogggegevens voor de digitale leeromgeving, informatie over de introductiebijeenkomst, eerste college, etc. Het rooster kunt u vinden op de website onder Informatiemateriaal.

 

Inschrijven voor de Kennismakingsmodules

Kandidaten die zich inschrijven voor de gehele opleiding krijgen voorrang boven deelnemers aan losse modules. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start krijgt u bericht indien u niet kunt deelnemen (i.v.m. een maximum aantal deelnemers). Indien u geen bericht krijgt kunt u gewoon deelnemen.

U heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Uitschrijven kan via de link onderaan de pagina. Indien u niet actief uitschrijft bent u betalingsplichtig conform de Algemene Voorwaarden.

Voorafgaand aan de start van het collegejaar ontvangt u een factuur voor het collegegeld. Voor aanvang van de colleges ontvangt u eveneens de gegevens zoals de inlogggegevens voor de digitale leeromgeving, informatie over de introductiebijeenkomst, eerste college, etc. Het rooster kunt u vinden op de website onder Informatiemateriaal.

Tussentijds instromen

Bent u van plan te opleiding te volgen maar is het collegejaar al van start gegaan? Instromen is ook in een later stadium mogelijk. De lesavonden van het eerste jaar worden jaarlijks op een andere avond ingepland. Hierdoor kun je, naast je eigen lesavond, op een andere avond colleges inhalen. Instroom is hierdoor tot een half jaar na aanvang van het collegejaar nog mogelijk. Maak vrijblijvend een afspraak om je persoonlijke mogelijkheden te bespreken.

 

Informatie over de modules, boeken en lesrooster

U kunt informatie over de Modules van de Basiskwalificatie Filosofie (en aan te schaffen literatuur) en het lesrooster vinden vinden onder Informatiemateriaal op de website.

 

Controlesessie

Tijdens de controlesessie (hier vindt ondermeer verificatie van de documenten plaats) wordt gevraagd om een geldig legitimatiebewijs en de originele diploma's te tonen (uitsluitend documenten die relevant zijn m.b.t. de toelatingseisen of mogelijke vrijstellingen). Lees meer hierover in de Algemene Voorwaarden.

Studiekosten

Kijk hier voor meer informatie over studiekosten. Desgewenst is collegegeld in termijnen te voldoen. Dit geldt niet voor het volgen van losse modules.

21+ Toelatingstoets

Wil je de 21+toelatingstoets afleggen? Meldt je dan aan via onderstaand formulier 'inschrijfformulier hbo-opleiding' en mail vervolgens naar toelating@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl om je aan te melden voor de toelatingstoets. Noot: je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de toets, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding. Je ontvangt vervolgens voorbereidend materiaal en maakt in overleg met de docent een afspraak voor het de toetsmoment. Indien je op basis van de toets niet wordt toegelaten kun je kosteloos uitschrijven en ontvang je de aanbetaling terug, zie de informatiepagina Toelatingseisen, Studiekosten en de Alg. Voorwaarden.

Betaling door de werkgever

Indien de studie door de werkgever wordt bekostigd, vul dan (naast het aanmeldformulier) ook onderstaand digitale formulier 'Betaling werkgever' in. 

Schrijf je digitaal in via onderstaand inschrijfformulier.

 

 

 

 

 

Uitschrijven

Selecteer onderstand UITSCHRIJFFORMULIER wanneer u uw aanmelding ongedaan wenst te maken of u zich wilt uitschrijven.

Voor de kosten bij annulering of uitschrijving: zie Algemene Voorwaarden.

Toetsvoorziening

Je kunt een Toetsvoorziening aanvragen als er sprake is van functionele beperkingen, zoals bijv. audiovisuele problemen of dyslexie. Je kunt een aanpassing aanvragen uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de toetsing via onderstaand wegformulier.

 

Interview met Barry Mahoney; een pleidoo...

July 1, 2020

1/10
Please reload