July 1, 2020

Voor Phronèsis, het vakblad voor Toegepaste Filosofie, interviewde Bo Kok Barry Mahoney. Hij leidt docenten Maatschappijleer op aan de Hogeschool van Amsterdam en studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij mag zichzelf sinds 2014 Socratisch Gespreksleider noemen en begint binnenkort met zijn PhD, waarin hij onderzoekt of het socratisch gesprek bij mbo-niveau 4-studenten leidt tot beter kritisch denken. Mahoney...

June 16, 2020

Phronèsis #10- vakblad voor toegepaste filosofie

De nieuwe uitgave van Phronèsis biedt wederom actuele en toegepast filosofische thema's:

✔︎ Pandemie op je bord
Wilma Mulder onderzoekt of de coronacrisis het begin is
van een nieuw sociaal contract. “Een nieuw voedsellandschap lijkt met een zevenmijlsstap dichterbij te komen.”


✔︎ “Alleen maar zeggen ‘dit vind ik’, is nooit genoeg”
Interview met lerarenopleider Barry Mahoney door...

Vliegschaamte - HTF- docent Marc Davidson | Phronèsis, vakblad voor toegepaste filosofie #8

De Van Dale is inmiddels een nieuw woord rijker: ‘vliegschaamte’, oftewel “de schaamte die iemand ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn om zich te verplaatsen”. Maar tegenover deze schaamte klinkt ook verzet, met name als het gaat om een opgeheven vinger tegenover ande...

May 27, 2020

De jongste HTF-afstudeerder tot nu toe, Dillon de Groot (24), verdedigde vandaag online zijn afstudeerscriptie, met succes. Dillon kwam als jonge student  vanuit het voortgezet onderwijs binnen bij de HTF en groeide uit tot een evenwichtige en grondige toegepast filosoof. 

Dillon studeerde af bij de Gemeente Middelburg met de vraag: Welke positie moet de gemeente Middelburg innemen binnen de netwerksamenleving? H...

May 15, 2020

Podcast-serie 'Het nieuwe normaal': Hoe zorgen we ervoor dat we deze tijd aangrijpen om de ontwikkelingen een goede kant op de buigen? Dat vraagt om bewuste keuzes en passend leiderschap.

In de tweede aflevering van de nieuwe podcast-serie 'Het nieuwe normaal' hebben gastheer Hans Topée en zijn gasten het over gedrag. 90% van ons gedrag is ingesleten. Hoe zorgen we ervoor dat we in deze tijd nieuw, positief gedrag aanleren...

May 14, 2020

De Hogeschool voor Toegepaste filosofie is de eerste opleiding die een lerarenopleiding tot tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap biedt mét bijbehorende (nieuwe) bevoegdheid. We zijn trots op deze erkenning door het Ministerie van OCW!

De afstudeerrichting Onderwijs (OW) leidt op voor een functie van docent filosofie in het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs (op tweedegraads niveau). Ook het vak Burgerschap (mbo) k...

May 11, 2020

Student Margreeth Menkveld sloot vandaag haar studie bij de HTF succesvol af door een sterke verdediging van haar scriptie. Het was een bijzondere bijeenkomst, zowel inhoudelijk als qua vorm: de eerste online-afstudeerbijeenkomst met de virtuele aanwezigheid van praktijkbegeleiders, HTF-medewerkers, familie en mede-studenten. Margreeth volgde de studie Bachelor Toegepaste Filosofie met als afstudeerrichting Best...

May 9, 2020

De Hogeschool voor Toegepaste filosofie is toegelaten tot het Onderwijsbestel. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn voor studenten om via DUO een Levenlanglerenkrediet, Lerarenbeurs of Tegemoetkoming Leraren aan te vragen. Ook zijn er voordelen voor studenten die in het instellingstarief vallen i.v.m. het volgen van een tweede studie in het Hoger Onderwijs. En last-bus-not-least: alle studenten die ooit hebben deelgenomen aa...

May 8, 2020

🇱🇺 Goed nieuws: De HTF is officieel geregistreerd als nieuwe Bachelor Toegepaste Filosofie! Voor het eerst sinds bijna vijf jaar is er een nieuwe hbo-opleiding toegevoegd aan het Nederlandse onderwijsbestel: de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF).

Het komt inmiddels vrijwel niet meer voor dat nieuwe opleidingen de verzwaarde toets doorstaan. Nadat we de toetsingen in oktober 2019 (NVAO) en februari 2020 (Onderwijsinsp...

May 7, 2020

Op 30 april j.l. hebben we, tot ons grote verdriet, afscheid moeten nemen van onze geliefde (mede)student Margôt van Schalkwijk. Margôt was al geruime tijd ernstig ziek.

Margôt was iemand die je je herinnert. Vanaf haar eerste aanwezigheid op de open

dag tot de ontroerende diploma-uitreiking in Hospice Utrecht in maart jongstleden, ieder contactmoment staat in ons geheugen gegrift. 

Margôt startte in sept. 2015 met de B...

Older Posts >

Please reload

Open dagen en symposia

Kom naar onze

OPEN DAGEN

om een indruk op te doen van

onze opleidingen.

 

LEES MEER>

 

 

 

 

 

Wil je verzekerd zijn van een studieplaats voorkomend studiejaar?

Meld je dan op tijd aan!

 >>>

 

 

Aanmelden
Studiebeurzen

Kun jij de studie niet betalen?

De HTF stelt jaarlijks drie studiebeurzen ter beschikking. Lees meer>

Archiefberichten
Please reload

Site Title