Basiskwalificatie Filosofie

Basiskwalificatie Filosofie (BF)

 

Het eerste jaar is bij de HTF een algemeen basisjaar, dat voor alle afstudeerrichtingen hetzelfde is. Het basisjaar is ook afzonderlijk te volgen voor belangstellenden. In dit jaar staan de volgende vakken op het programma:

 

  • Inleiding filosofie

  • Filosofische vaardigheden

  • Schriftelijke taalvaardigheid

  • Wijsgerige antropologie

  • Wijsgerige ethiek

  • Levenskunst (Geschiedenis filosofie / de Grote Filosofen)

  • Politieke/Sociale filosofie

  • Wetenschapsfilosofie

  • Inleiding op studierichtingen hoofdfase 

 

Meer informatie over de modules en de literatuur:

zie STUDIEGIDS BASISKWALIFICATIE.

 

Deze vakken worden in principe schriftelijk getoetst (m.u.v. Filosofische vaardigheden).

Correctie van het gemaakte werk vindt binnen twee weken plaats.

 

De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september, zie jaarindeling en colleges. Later instromen is in overleg mogelijk.

 

Noot: de afstudeerrichting Cultuur & Media en Bestuur, Economie & Duurzaamheid worden vanaf sept. 2021 samengevoegd tot één opleiding tot Toegepaste Filosoof. Hiermee versterken we het brede beroepsprofiel van de toegepast filosoof. Er blijft een mogelijkheid een afstudeerprofiel met keuzevakken te kiezen. Je kiest voor het afstuderen als normatief of narratief professional, passend bij het beoogde werkveld (bijv. media, duurzaamheid, andere economie, organisatie). Meer info volgt z.s.m. Neem desgewenst alvast contact met ons op. 
 
Certificaat

 

De algemene opzet van het eerste jaar en het brede vakkenpakket dat wordt aangeboden, maakt dit jaar ook zeer geschikt voor mensen die geen beroepsopleiding in de filosofie ambiëren, maar gewoon geïnteresseerd zijn in filosofie en hun kennis daarvan op een systematische manier willen uitbreiden. Mensen met belangstelling voor filosofie krijgen in het eerste jaar een brede en gedegen inleiding in de filosofie, waarbij met name ook aandacht zal worden besteed aan de toepasbaarheid van filosofische theorieën op actuele maatschappelijke kwesties. Studenten die een voldoende behalen voor de tentamens van het eerste jaar ontvangen het certificaat Basiskwalificatie Filosofie.

Download de brochure> 

 

 

Studiekosten

 

Voor informatie over de studiekosten, klik HIER

 

 

Niet de hele Basiskwalificatie volgen?

 

Het is mogelijk Kennismakingsmodules Filosofie te volgen voor de vakken:

Inleiding in de Filosofie | Filosofische Vaardigheden | Geschiedenis van de Filosofie | Schrijfvaardigheid. Interesse in andere losse modules? Informeer naar de mogelijkheden.

 

Lees meer>