top of page

Bestuur, Economie & Duurzaamheid

Noot: de afstudeerrichting Cultuur & Media en Bestuur, Economie & Duurzaamheid worden vanaf sept. 2021 samengevoegd tot één opleiding tot Toegepaste Filosoof. Hiermee versterken we het brede beroepsprofiel van de toegepast filosoof. Er blijft een mogelijkheid een afstudeerprofiel met keuzevakken te kiezen. Je kiest voor het afstuderen als normatief of narratief professional, passend bij het beoogde werkveld (bijv. media, duurzaamheid, andere economie, organisatie). Meer info volgt z.s.m. Neem desgewenst alvast contact met ons op. 

Bestuur, Economie & Duurzaamheid (BED)

 

De Toegepast Filosoof Bestuur, Economie en Duurzaamheid is een normatieve professional. Dat wil zeggen: een beroepsbeoefenaar die over reflectieve vaardigheden beschikt en kan omgaan met complexiteit, onvoorspelbaarheid en tijdelijkheid. Functies voor de Toegepast Filosoof Bestuur, Economie en Duurzaamheid zijn vooral te vinden bij gemeenten en provincies, maar ook in de non-profitsector en bij organisaties die op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven functioneren. Te denken valt aan functies als beleidsmedewerker, projectmedewerker, beleidsondersteuner, bestuurssecretaris, adviseur good governance. Ook kan hij werkzaam zijn als beleidsmedewerker, als adviseur bij verandertrajecten of als projectmedewerker innovatie en kan hij bestuurders ondersteuning bieden inzake ethische kwesties en op het gebied van de ‘andere economie’.

De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september, zie jaarindeling en colleges.

 

 

Vakken

 

In het tweede leerjaar worden zowel algemeen-filosofische als richtingspecifieke vakken gegeven. Zie voor de algemene vakken onder 'Basiskwalificatie Filosofie'. In het derde leerjaar worden hoofdzakelijk richtingspecifieke vakken gegeven. De richtingspecifieke vakken zijn te vinden in de Studiegids BED. Stage is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het laatste jaar wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie.

 

Studiekosten

 

Zie studiekosten.

bottom of page