There are no items in this list

Please reload

Docenten

Drs. E.M. Algera

e-mail: e.algera@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Ellen Algera (1982) studeerde Wijsbegeerte en Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2007 verbonden als docent aan deze universiteit. Haar brede interesse resulteerde in onderwijservaring bij zeer uiteenlopende opleidingen: van Wijsbegeerte en Mediastudies tot de interdisciplinaire opleiding Bèta-gamma. Daarnaast is zij ook betrokken bij het trainen van beginnende docenten aan de universiteit van Amsterdam en werkte zijn een aantal jaar als toetsdeskundige. Als docent cultuurfilosofie aan de HTF combineert zij haar enthousiasme voor de cultuurfilosofie met haar vermogen deze te verbinden met verschillende velden van het maatschappelijk leven, zoals de journalistiek, politiek en het onderwijs. Momenteel is Ellen bezig met haar promotieonderzoek.

Drs. L. Beerekamp, MA

e-mail: l.beerekamp@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Lucas Beerekamp (1981) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als filosofiedocent bij verschillende onderwijsinstellingen, waaronder de UvA en verschillende middelbare scholen. Ook is Lucas oprichter en docent van zijn eigen cursusinstituut Denkbeer. Sinds het behalen van zijn eerstegraads lesbevoegdheid werkt hij als docent Logica en Argumentatieleer op het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Bij de HTF is Lucas werkzaam binnen de afstudeerrichting Onderwijs.

Dr. J.S. de Boer (directeur onderwijs)

e-mail: j.deboer@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Jelle de Boer (1964) studeerde economie en filosofie. Hij promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam in de filosofie. Momenteel is hij als docent filosofie verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Sinds 2009 is hij hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Hij heeft gepubliceerd in internationale filosofietijdschriften, zoals Economics and Philosophy, Biology and Philosophy en Philosophical Psychology. Daarnaast hij mederedacteur van de bundel Well-Being in Contemporary Society en heeft hij het hoofdstuk ‘Egoïsme en Altruïsme’ voor het Basisboek Ethiek (Boom) geschreven. Jelle is bij de HTF docent Wetenschapsfilosofie, Wijsgerige Ethiek en Logica en Beslistheorie en tevens directeur onderwijs.

Dhr. C.A.F. Bos (docent-assistent)

e-mail: c.bos@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Charly Bos (1989) studeert filosofie (UvA) en Humanistiek (UvH) en houdt zich daarbinnen met name bezig met het snijvlak tussen ethiek, religie en metafysica, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch gedachtegoed. Hij houdt zich daarnaast bezig met cultuurfilosofie, de geschiedenis van de filosofie en de filosofische opname van concepten als het antropoceen, globalisering en klimaatverandering. Naast zijn studie assisteert hij met veel plezier in het onderwijs door het begeleiden van werkgroepen en in het onderzoeksconsortium SIMAGINE. Momenteel houdt hij zich bezig met de twee scripties ter afronding van zijn masters en is hij, na een jaar bij de HTF stage te hebben gelopen, werkzaam als studiebegeleider en docent-assistent, o.a. bij de module Taalfilosofie en Metaforen.

Drs. D. van Bennekom

e-mail: d.vanbennekom@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

Dirck van Bennekom (1950) studeerde sociale wetenschappen aan de UvA en de VU, behaalde onderwijsbevoegdheden voor geschiedenis en godsdienst. Daarnaast volgde hij de opleidingen Hoger Management en de Voortgezette Opleiding Individuele hulpverlening. De afgelopen dertien jaar was hij bestuursvoorzitter van de Alliantie Voortgezet Onderwijs, het schoolbestuur van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en het Land van Maas en Waal. De afgelopen vijf jaar was hij ook lid van het bestuur van de VO-raad, waarvan drie jaar als lid van het dagelijks bestuur. Voordat hij in Nijmegen aan de slag ging was hij regiodirecteur van het Abstede College in Utrecht en faculteitsdirecteur en directeur Personeel en Organisatie van de Hogeschool Rotterdam. De eerste vijftien jaar van zijn loopbaan werkte hij als beleidsadviseur en projectleider in de jeugdhulpverlening. In zijn vrije tijd was hij onder meer actief voor de onderzoeksprojecten van de Stichting Kinderpostzegels, de Stichting Leergeld en diverse sportverenigingen. Dirck is afstudeerbegeleider binnen de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid.

Prof. dr. J.A.M. Bransen  

e-mail: j.bransen@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

website: www.janbransen.nl

 

Jan Bransen (1958) studeerde filosofie en sociologie te Utrecht waar hij in 1989 promoveerde op een proefschrift over post-Kantiaans scepticisme. Hij heeft internationaal uitgebreid gepubliceerd op het terrein van persoonlijke identiteit, autonomie, praktische rationaliteit en zelfkennis. Momenteel schrijft hij vooral in het Nederlands voor een breder publiek. Met Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand won hij in 2014 de Socrateswisselbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Ook Word zelf filosoof (2010) was genomineerd voor deze prijs. Recent bracht Bransen het boek Gevormd of Vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs uit bij het ISVW. Bransen is oprichter van Philosophical Explorations. An International Journal for the Philosophy of Mind and Action en hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn huidige onderzoek gaat over de rol die liefde zou kunnen spelen in de huidige participatiemaatschappij bij het corrigeren van de eenzijdige nadruk op het belang van wetenschappelijke kennis. Daarbij concentreert hij zich vooral op drie domeinen: onderwijs, zorg en beleid & bestuur. Bij de HTF is Bransen docent en participant binnen het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming. 

Drs. E. van Dalen

e-mail: e.vandalen@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Ellen van Dalen (1970) is antropoloog en journalist. Tijdens haar bachelor en master heeft ze meerdere keuzevakken filosofie gevolgd. Ellen heeft decennialange ervaring als journalist en antropoloog in het buitenland en op het Mediapark Hilversum en is nu freelance samensteller/researcher bij de afdeling Vernieuwing van het Instituut voor Beeld en Geluid/COMM. Ellen wordt veel gevraagd voor sessies op het gebied van creatief denken op redacties en geeft zelf ook trainingen Creatief Denken, samen met een compagnon. Bij de HTF is Ellen is docent binnen de afstudeerrichting Cultuur & Media. Haar focus is studenten op het gebied van schrijven, denken en ondernemen een creatieve mindset te laten ontwikkelen waarmee ze zich (i.c.m. hun filosofische kennis) kunnen gaan onderscheiden van hun toekomstige collega’s in de media- en culturele sector. 

 

Prof. dr. M.D. Davidson  

e-mail: m.davidson@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

Marc Davidson (1966) studeerde natuurkunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam waar hij ook in beide disciplines promoveerde, respectievelijk in 1994 en 2009. Na zijn promotie in de natuurkunde werkte hij veertien jaar als senior-econoom bij milieubeleidsadviesbureau CE Delft. Parallel aan het advieswerk was hij onderzoeker en docent milieu-ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2011 is zijn werkveld aan de Universiteit van Amsterdam uitgebreid tot het grensvlak van milieu-ethiek en milieueconomie. Sinds 2015 is hij bijzonder hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling vanuit humanistisch perspectief aan Maastricht University. Marc Davidson is bij de HTF docent milieu-ethiek en mede-coördinator van de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid. 

Dr. J. Dikkers

e-mail: josje.dikkers@hu.nl

Josje Dikkers is hoofddocent en onderzoeker Human Resource Management (HRM) aan de Hogeschool Utrecht en heeft hiernaast een kleinschalig adviesbureau rond werk-privé balans. In 2001 studeerde ze cum laude af in Arbeids- en Organisatiespychologie aan Tilburg University en in 2008 heeft ze haar proefschrift rond werk-privé balans succesvol verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna werkte Josje Dikkers aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij Bedrijfskunde (specialisatie HRM) als Universitair hoofddocent. Het onderzoek dat ze heeft uitgevoerd en waarover ze heeft gepubliceerd in (inter)nationale tijdschriften en boeken, richt zich in het algemeen op ‘arbeid & gezondheid’ en – wat specifieker – op werk-privé balans, humor op de werkvloer, werkdruk en de (duurzame) inzetbaarheid van oudere werknemers. Josje Dikkers is mede-auteur van het boek Toegepast onderzoek - opzetten, uitvoeren en rapporteren. Josje is als docent Onderzoekskunde verbonden aan de HTF. 

Prof. dr. L.J.C.M. Dohmen

 

e-mail: j.dohmen@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

website: http://joepdohmen.com

 

Joep Dohmen (1949) studeerde wijsbegeerte in Utrecht en Leuven. In 1994 promoveerde hij cum laude op het boek Nietzsche over de menselijke natuur. Van 1996 tot 2014 was hij hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij is medeoprichter van Filosofie Magazine en was van 1992 tot 1998 adjunct-hoofdredacteur van dit magazine. Dohmen is vooral bekend vanwege zijn publicaties over Nietzsche en levenskunst. In 2008 schreef hij het essay voor de maand van de filosofie: 'Het leven als kunstwerk'. Sinds 2014 is hij verbonden aan het Centrum voor Humanistische Vorming, als lector Bildung en Levenskunst. Dohmen is bij de HTF docent Levenskunst en Retorica en Narrativiteit. Tevens is hij voorzitter van het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming bij de HTF. 

Dhr. D. Doodkorte, MA

e-mail: d.doodkorte@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Daniel Doodkorte (1985) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de interdisciplinaire studie van wetenschap, technologie en samenleving en studeerde af op een filosofisch analyse van de moderne organisatiewetenschap. Tijdens zijn studententijd was hij onder andere lid van de Centrale Studentenraad, redacteur van het interdisciplinaire tijdschrift Blind en nam hij deel aan de BKB Academie. Daarna was hij directeur van Stichting Filosofie Oost-West, een kennisnetwerk op het gebied van westerse en niet-westerse denktradities. Op het moment werkt hij als organisatiefilosoof met studenten en professionals. Daarnaast is hij organisatiefilosoof bij de Gemeente Den Haag. Bij de HTF werkt Daniel als docent binnen de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid.

Dr. S. Geelhoed

e-mail: s.geelhoed@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Sandra Geelhoed is docent Onderzoekskunde bij de HTF. Nadere informatie (biografie) volgt.

 

Dhr. L.M. Heuts, MA

e-mail: l.heuts@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl 

Leon studeerde filosofie en journalistiek en was jarenlang hoofdredacteur van Filosofie Magazine waar hij o.a. het platform filosofie.nl ontwikkelde. Ook organiseerde Leon Thinking Planet – een filosofisch event over diversiteit. Vanwege zijn innovatieve digitale aanpak en ondernemerschap werd Leon in 2016 genomineerd tot hoofdredacteur van het jaar. Het boek 'De Filosofie Twittercanon' haalde in 2012 de shortlist van beste filosofieboek van het jaar. Leon schrijft essays en artikelen voor onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw. Momenteel werkt hij aan een platform voor humanities en technologie – The Human Story. 

Voor het lectoraat doet Leon onderzoek voor het project 'Smart Thorn Digital Side' – in samenwerking met Fontys Hogeschool ICT. Het doel is om de rol in kaart te brengen die journalistiek speelt in een data-gedreven samenleving. Welke waarden moeten in zo’n samenleving worden beschermd of ontwikkeld, en hoe draagt een journalist daar aan bij? Bij de HTF is Leon docent en coördinator van de afstudeerrichting Cultuur & Media.

Dhr. R.L. Kielstra, MA

 

e-mail: r.kielstra@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

Remmelt Kielstra (1983) studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2015 behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid aan de Universiteit van Amsterdam. In het voortgezet onderwijs doceert hij filosofie, big history en wetenschapsoriëntatie. In 2012 werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar hij voor de website van de KB, denker op het scherm, schreef over de Nederlandse filosoof Siger van Brabant. Remmelt werkt op het Ir. Lely Lyceum (voormalig SG Reigersbos). Bij de HTF is Remmelt docent Politieke Filosofie, Filosofische vaardigheden en docent binnen de afstudeerrichting Onderwijs. Daarnaast is Remmelt alg. lid van de examencommissie.

Prof. dr. A. Klamer  

 

e-mail: a.klamer@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

website: www.klamer.nl  

 

Arjo Klamer studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arjo was tevens Wethouder Sociale Zaken en Participatie in Hilversum. Na het behalen van zijn doctorsgraad heeft hij gedoceerd aan Wellesley College en George Washington University in de VS. In 1984 kreeg zijn boek Conversations with Economists wereldwijd veel aandacht. Het boek Speaking of Economics gaat verder in op de fundamentele verschillen in zienswijzen binnen de economische wetenschap. Klamer publiceerde in 2016 Doing the Right Thing. In dit boek wordt een op waarden gebaseerde benadering binnen de economie geformuleerd, die leidt tot een herinterpretatie van concepten als rijkdom en armoede. Bij de HTF is Arjo Klamer docent binnen de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid.

Dr. A. Krom

e-mail: a.krom@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

André Krom (1974) studeerde filosofie (UvA), met ethiek als specialisatie. In 2014 promoveerde hij op een onderzoek naar de morele rechtvaardiging van vrijheidsbeperking in de infectieziektebestrijding (UU). Momenteel werkt André bij de Universiteit Utrecht aan het project “Integrity - Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)”. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) (sinds mei 2019), en lid van de Ethische Adviesraad van Sanquin. Ook in andere functies heeft André zich beziggehouden met toegepaste ethiek. Zoals bij het Rathenau Instituut (sr. onderzoeker) en het RIVM (sr. beleidsadviseur). Ook was hij lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, en van de commissie Kinderopvang en vaccinatie (tot 1 juli 2019). Bij de HTF verzorgt André de module toegepaste ethiek.

Mw. E.S. Pallandt, MA

e-mail: e.pallandt@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Eva Pallandt (1982) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze behaalde daar in 2009 ook een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Sindsdien staat ze met veel plezier voor de klas en begeleidt extra activiteiten voor leerlingen zoals de debatclub en filosofieolympiade. Later volgde ze aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement de opleiding middenmanagement. Ze werkt op het Stedelijk Gymnasium Schiedam en op het Nova College in Haarlem. Eva zit in de redactie van de Spinoza, het blad van de Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Bij de HTF geeft ze het vak Filosofische Vaardigheden, Vakdidactiek en is ze werkzaam als voorzitter van de examencommissie en coördinator van de afstudeerrichting Onderwijs.

Drs. J. de Ruijter

 

e-mail: j.deruijter@het4egymnasium.nl

 

Joan de Ruijter (1975) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 behaalde ze haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid en sindsdien staat ze voor de klas. Ze was vakdidacticus filosofie aan de lerarenopleiding van de UvA. Op dit moment geeft ze les aan het 4e Gymnasium in Amsterdam. Naast haar werk op school geeft ze lezingen over de filosofie van onderwijs en opvoeding, filosofische films, de filosofie van het reizen en didactiek. Ook leidt ze workshops over debatteren en essay-schrijven. Sinds 2001 is ze bestuurslid van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) en hoofdredacteur van het blad van deze vereniging: Spinoza. Bij de HTF is Joan participant binnen het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming.

Ing. W.J. Schoonen

e-mail: w.schoonen@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl


Willem Schoonen (1958) studeerde Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Vanaf 1985 werkte hij in verschillende functies voor dagblad Trouw, o.m. als redacteur wetenschap, chef Verdieping en chef economie. Van 2007 tot 2014 was hij hoofdredacteur van deze krant. Eind jaren 80 was hij docent wetenschapsjournalistiek aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Schoonen is momenteel lid van de beroepsveldcommissie van de opleiding journalistiek Windesheim, voorzitter het curatorium PDOJ (postdoc journalistiek) van de Erasmus Universiteit en voorzitter van de VU Vereniging. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, o.m. in dagblad Trouw, Desiderius (Erasmus Universiteit), PT Aktueel, Technisch Weekblad en Hypothese (NWO). In 2018 kwam zijn boek 'Een klok weet niet hoe laat het is' uit, over de grenzen van de wetenschap. Bij de HTF is Willem docent binnen de afstudeerrichting Cultuur & Media.

Drs. M.A. Slagter (oprichter en algemeen directeur)  

 

e-mail: m.slagter@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

telefoon: +31(0)6 43438008  

 

Martin Slagter (1953) studeerde Nederlands en filosofie en is als docent Nederlands, journalistiek en filosofie verbonden geweest aan verschillende scholen en opleidingen, waaronder MBO-Utrecht (Nederlands, Journalistiek & Media), Hogeschool Utrecht (HBO Recht), de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht (Journalistiek & Media, Ethiek) en het Instituut voor Filosofie. Hij is parttime werkzaam als tekstschrijver en eindredacteur en schrijft met enige regelmaat opiniërende artikelen in de Volkskrant, NRC en Trouw. Hij is auteur van de veelgebruikte filosofiemethode Leren Filosoferen. Martin Slagter is de oprichter en alg. directeur van de HTF en is hier tevens werkzaam als docent Schriftelijke Taalvaardigheid en Taalfilosofie en Metaforen.

Drs. S. Slagter

 

e-mail: s.slagter@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

Sjoerd Slagter (1947) studeerde biologie en filosofie. Van 2006 tot 2013 was hij voorzitter van de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs. Eerder was hij voorzitter van het College van Bestuur van  Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs Zwolle/Kampen/Dronten, voorzitter van de centrale directie van het Agnieten College en voorzitter van de directieraad van ASA-Amersfoort. Momenteel is hij o.m. voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderopvang Humanitas en lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Master en Educatie. Hij is mede-auteur van de veelgebruikte filosofiemethode Leren Filosoferen. Bij de HTF coördineert Sjoerd de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid en geeft hij trainingen Professionaliteit & Persoonsvorming (PEP). Sjoerd is tevens participant binnen het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming.

Drs. M.S. Slob

 

e-mail: m.slob@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Marjan Slob (1964) studeerde wijsbegeerte in Utrecht en deed de opleiding Postdoctorale Journalistiek in Rotterdam. Sinds die tijd is zij zelfstandig essayist en moderator, met een onderbreking in loondienst als hoofdredacteur van het publiekstijdschrift Humanist. Marjan heeft verschillende boeken op haar naam staan, waarvan 'Hersenbeest' in 2017 de Socratesbeker won voor het meest prikkelende filosofieboek. Marjan is geïnteresseerd in de manier waarop kennis in het publieke en politieke domein komt, en richt zich op de ideeën, verwachtingen en rolopvattingen die daarbij in het spel zijn. Zelf heeft ze met deze materie ervaring opgedaan in haar werk voor onder meer het Rathenau Instituut, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Planbureau voor de Leefomgeving en verschillende ministeries. Daarnaast geeft Marjan workshops Socratisch Schrijven en is zij columnist voor het opiniekatern van de Volkskrant. Bij de HTF verzorgt Marjan de module Wijsgerige Antropologie en colleges op het gebied van Beleid en Bestuur. 

Drs. N. Verweij

e-mail: n.verweij@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

Niske Verweij (1959) studeerde Sociale Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd in de Mentaliteitenleer van prof. Dr. P.C. van der Griend. In dit kader heeft zij toegepast onderzoek gedaan en gepubliceerd in diverse vakbladen. Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden heeft zij in 2015 de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus afgerond. Zij werkte als docent/onderzoeker voor het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Bij de HTF geeft Niske de modules Groepsdynamica, Algemene Pedagogiek en Werken aan Vrijheid (gebaseerd op Angst voor vrijheid van Erich Fromm en de Mentaliteitenleer van Pieter van de Griend) binnen de afstudeerrichting Onderwijs.

S. van der Wall, MA.

e-mail: s.vanderwall@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Sake studeerde filosofie en journalistiek aan de UVA Amsterdam. Sake heeft gewerkt als journalist en redacteur, o.a. bij het Parool. Sake is momenteel werkzaam als filosofiedocent bij het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Daarnaast schrijft Sake ondermeer voor het satirische platvorm De Speld (onderdeel van Volkskrant). Sake is tevens bestuurslid van de landelijke Vereniging voor Filosofiedocenten. Bij de HTF is Sake werkzaam als o.a. docent Inleiding Cultuur & Media en Creatief Denken binnen de afstudeerrichting Cultuur & Media. 

Please reload