top of page

Cultuur & Media

Noot: de afstudeerrichting Cultuur & Media en Bestuur, Economie & Duurzaamheid worden vanaf sept. 2021 samengevoegd tot één opleiding tot Toegepaste Filosoof. Hiermee versterken we het brede beroepsprofiel van de toegepast filosoof. Er blijft een mogelijkheid een afstudeerprofiel met keuzevakken te kiezen. Je kiest voor het afstuderen als normatief of narratief professional, passend bij het beoogde werkveld (bijv. media, duurzaamheid, andere economie, organisatie). Meer info volgt z.s.m. Neem desgewenst alvast contact met ons op. 

Cultuur & Media (CM)

 

De meerwaarde die de Toegepast Filosoof Cultuur en Media te bieden heeft, ligt in diens diepgang en analysevermogen. De theorie van grote denkers en filosofen ligt ten grondslag aan de manier van denken over maatschappelijke vraagstukken en de wijze van argumenteren. Dit sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen de culturele sector en de journalistiek. Van journalisten wordt in toenemende mate verwacht dat ze niet alleen berichten, verslag uitbrengen van gebeurtenissen en problemen in kaart brengen, maar ook dat ze in staat zijn ontwikkelingen te duiden, problemen te doorgronden en mogelijke oplossingen te bieden. Het curriculum is zo opgesteld dat een afgestudeerde Cultuur en Media in staat is een eigen onderneming te starten (als zzp’er) of in een (redactie)team te werken. Afgestudeerden kunnen aan de slag als (zelfstandig) journalist voor online en geprinte media, als researcher, programmamaker bij radio, televisie, festivals of bijeenkomsten van diverse debatcentra. 

Het accent ligt bij deze richting op de vakgebieden Wijsgerige Ethiek, Sociale/Politieke Filosofie, Wijsgerige Antropologie en Cultuurfilosofie.

Specifieke onderdelen van de afstudeerrichting CM zijn:

 

  • Opinies en Essays: je leert hoe je een goed onderbouwde mening ontwikkelt en hoe je deze onder woorden brengt.

  • Redactioneel schrijven: je ontwikkelt een eigen journalistieke schrijfstijl en leert teksten van anderen te redigeren.

  • Nieuwe media: je krijgt inzicht in de betekenis van nieuwe media voor de journalistiek en actuele ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en digitale cultuur.

 

De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september, zie jaarindeling en colleges.

 

 

Vakken

 

In het tweede leerjaar worden zowel algemeen-filosofische als richtingspecifieke vakken gegeven. Zie voor de algemene vakken onder 'Basiskwalificatie Filosofie'. In het derde leerjaar worden hoofdzakelijk richtingspecifieke vakken gegeven. Het laatste jaar wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie. Voor een overzicht van de richtingspecifieke vakken in de hoofdfase: zie Studiegids. Stage is een verplicht onderdeel van de opleiding.

 

Studiekosten

 

Zie Studiekosten.

bottom of page