top of page
IMG_4567.jpg
zelf_edited.png
e5e209_706cf55f20f644108d338352f2a92393~

 

 

 

 

NIEUW CURSUSAANBOD - 2019/2020

LEER CREATIEF DENKEN EN SCHRIJVEN

✅ €50,00 korting bij inschrijving vóór 20 oktober.

✅ Bij inschrijving voor 2 modules ontvangt u het boek Leren Filosoferen (Slagter e.a.) t.w.v. €45,00 euro gratis.

✅  Bij inschrijving voor 4 modules ontvangt u het boek Leren Filosoferen gratis + €100,00 euro korting + de vroegboekkorting van €50,00 indien van toepassing.

Module 1 CREATIEF DENKEN 1 (2CM-CD1)

Aan de hand van een unieke brainstormmethode leren studenten van een erkende trainer Creatief Denken, hoe zij tot creatieve, onderscheidende en innoverende ideeën komen. Deze ideeën dienen als basis voor (elke willekeurige) multimediale productie. Doorbreken van vaste denkpatronen.
We kiezen voorbeelden van actuele, maatschappelijke ontwikkelingen en leren daar een originele (probleem)vraag bij te formuleren. We oefenen met verschillende Total Brain Box-technieken. Hierdoor leren studenten onder meer vaste patronen van denken te doorbreken.

Door Ellen van Dalen 

Tijdsbegroting:

Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur) Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur / Bestudering literatuur /

4 EC (studiepunten)

Start: 19 november 2019

Module 2 CREATIEF DENKEN 2  (2CM-CD2)

Filosofische theorieën leren gebruiken om zelf nieuwe denkkaders te ontwikkelen.
Deze module is een vervolg op de module ‘Creatief Denken I’. Waar je bij dit eerste vak leert hoe je tot een nieuw idee komt, leer je in dit vervolg hoe je bestaande ideeën ‘kantelt’ en ‘omdenkt’. Het vak concentreert zich op de vraag hoe je bestaande ideeën vanuit een ander perspectief kunt belichten, maar ook hoe je bestaande ideeën kunt ombuigen tot een nieuw perspectief.

Door Sake van der Wal

Tijdsbegroting:

Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)

Lezen literatuur: 270 pagina’s / Voorbereiding colleges: vragen, samenvatten / Uitvoering schrijfopdracht 

4 EC (studiepunten)

Start: 2 juni 2020
 

Module 3 CREATIEF SCHRIJVEN (2CM-CS1)

Studenten beginnen bij de basis: het leren schrijven van een goed verhaal, ongeacht of dat een blog is, een LinkedIn-profiel of een journalistiek verslag. Ze leren aan welke voorwaarden een goed verhaal moet voldoen, wat de componenten zijn, hoe je een verhaal voorziet van creatieve ingrediënten en op welke valkuilen ze moeten letten. Studenten leren hoe ze zelf een goed verhaal met een origineel begin, midden en eind kunnen schrijven. Verder maken kennis met non-fictie schrijven, dankzij een gastcollege van auteur en journalist Marlies Kieft (schreef in 2017 het boek Anders mooi). Aan de hand van een vast stappenplan waarin de verschillende (journalistieke en literaire) componenten worden besproken, analyseren en ontleden we bestaande, verdiepende verhalen. Vervolgens gaan we zelf aan de slag en schrijven we in de besproken stappen een kort verhaal.
Door Ellen van Dalen

Tijdsbegroting:

Gedurende 6 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (6 x 1,75 = 10,5 uur) Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur / Bestudering literatuur/
Voorbereiding thuisopdracht / 
Uitvoering thuisopdracht

6 EC (studiepunten)

Start: 10 maart 2020

 

Module 4 INTERVIEWTECHNIEKEN (2CM-IT1)

Je leert in deze module hoe je moet interviewen. Een belangrijk on-
derdeel hiervan is: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD-methode). Na afloop van deze module weten studenten welke vragen (open en gesloten) je wanneer het beste kunt inzetten, wat goed luisteren is en hoe je dat moet doen. Hoe werkt goed samenvatten, wanneer vraag je door en hoe doe je dat? Je leert verschillende technieken in te zetten om alle informatie boven water te halen, die nodig is voor een gebalanceerd verhaal. Daarnaast is het bij uitstek filosofisch om je bezig te houden met het stellen van vragen en het bepalen van de positie, zwaarte en context van de vraag en het antwoord. Aan de hand van theorie en rollenspellen behandelen we de verschillende aspecten van luisteren, samenvatten en doorvragen. We ontleden gesprekken van meester-interviewers uit de wereld van de journalistiek.

Door: Leon Heuts en Ellen van Dalen

Tijdsbegroting:

Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur) Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur / Bestudering literatuur / Voorbereiding interviewopdrachten / Uitvoering interviewopdrachten (30 uur)

4 EC (studiepunten)

Start: 10 december 2019

CURSUSINFORMATIE

 

VOORKENNIS

Inhoud van het boek Leren Filosoferen (zie webshop)

Lezen Moduulbeschrijving(en) in de Studiegids CM

DEELNEMERS

U volgt de module(s) samen met de HTF-studenten Cultuur & Media 

LOCATIE 

Vondellaan 174, Utrecht (schuin tegenover station Vaartsche Rijn, parkeergarage)

DATA

Klik op de module(s) voor de data:

KOSTEN

€50,00 per EC (studiepunt)> €200,00 of €300,00 euro per module.

AANBIEDING

✅ €50,00 korting bij inschrijving vóór 20 oktober.

✅ Bij inschrijving voor 2 modules ontvangt u het boek Leren Filosoferen (Slagter e.a.) t.w.v. €45,00 euro gratis.

✅  Bij inschrijving voor 4 modules ontvangt u het boek Leren Filosoferen gratis + €100,00 euro korting + de vroegboekkorting van €50,00 indien van toepassing.

                        

 

DOCENTEN

Drs. Ellen van Dalen

Ellen van Dalen (1970) is antropoloog en journalist. Tijdens haar bachelor en master heeft ze meerdere keuzevakken filosofie gevolgd. Ellen heeft decennialange ervaring als journalist en antropoloog in het buitenland en op het Mediapark Hilversum en is nu freelance samensteller/researcher bij de afdeling Vernieuwing van het Instituut voor Beeld en Geluid/COMM. Ellen wordt veel gevraagd voor sessies op het gebied van creatief denken op redacties en geeft zelf ook trainingen Creatief Denken, samen met een compagnon. Bij de HTF is Ellen is docent binnen de afstudeerrichting Cultuur & Media. Haar focus is studenten op het gebied van schrijven, denken en ondernemen een creatieve mindset te laten ontwikkelen waarmee ze zich (i.c.m. hun filosofische kennis) kunnen gaan onderscheiden van hun toekomstige collega’s in de media- en culturele sector. 

Dhr. Leon Heuts, MA.

Leon studeerde filosofie en journalistiek en was jarenlang hoofdredacteur van Filosofie Magazine waar hij o.a. het platform filosofie.nl ontwikkelde. Ook organiseerde Leon Thinking Planet – een filosofisch event over diversiteit. Vanwege zijn innovatieve digitale aanpak en ondernemerschap werd Leon in 2016 genomineerd tot hoofdredacteur van het jaar. Het boek 'De Filosofie Twittercanon' haalde in 2012 de shortlist van beste filosofieboek van het jaar. Leon schrijft essays en artikelen voor onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw. Momenteel werkt hij aan een platform voor humanities en technologie – The Human Story. 

Voor het lectoraat doet Leon onderzoek voor het project 'Smart Thorn Digital Side' – in samenwerking met Fontys Hogeschool ICT. Het doel is om de rol in kaart te brengen die journalistiek speelt in een data-gedreven samenleving. Welke waarden moeten in zo’n samenleving worden beschermd of ontwikkeld, en hoe draagt een journalist daar aan bij? Bij de HTF is Leon docent en coördinator van de afstudeerrichting Cultuur & Media.

Drs. Sake van der Wal

Sake studeerde filosofie en journalistiek aan de UVA Amsterdam. Sake heeft gewerkt als journalist en redacteur, o.a. bij het Parool. Sake is momenteel werkzaam als filosofiedocent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast schrijft Sake o.a. voor voor het satirische platvorm De Speld (onderdeel van Volkskrant). Sake is tevens bestuurslid van de landelijke Vereniging voor Filosofiedocenten. Bij de HTF is Sake werkzaam als docent binnen de afstudeerrichting Cultuur & Media. 

MELD JE NU AAN >

e5e209_f94825f20a5a4c75b8591da7b89bf939~
bottom of page