Doelstelling HTF

 

 

Doelstelling

 

De HTF heeft als doelstelling:

 

  • het verhogen van de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs;

  • het ontwikkelen van filosofisch georiënteerde opleidngen als voorbereiding op beroepen als journalist, docent en bestuurder;

  • het ontwikkelen van een filosofisch perspectief op maatschappelijke kwesties.

 

De HTF tracht dit doel te bereiken door:

 

  • het verzorgen van kwalitatief hoogstaande beroepsopleidingen op hbo-niveau;

  • het organiseren van opleidingen, cursussen, congressen, lezingen en andere culturele activiteiten.