top of page
Student studying to become a businessman
AANVRAAG KREDIET DUO  

De HTF is een geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Dit betekent dat u via DUO een krediet aan kunt vragen voor het financieren van het collegegeld. Voor de opleiding Bachelor Toegepaste Filosofie kunt u een Levenlanglerenkrediet, Lerarenbeurs, Tegemoetkoming Leraren of subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Ook is het mogelijk een STAP-budget aan te vragen.

Hoe werkt het?

Via Mijn DUO kunt u uw krediet aanvragen. (Het Stap-budget vraagt u aan via UWV-STAP). U kunt inloggen met DigID.

U kunt de benodigde aanvraagformulieren vinden onder het door u geselecteerde krediet. Alle formulieren kunt u downloaden in Mijn DUO. De formulieren dient u zelf in te invullen, met uitzondering van het door de opleider in te vullen deel. Het ingevulde deel stuur je naar duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl. U ontvangt het dan aangevuld retour mét een bewijs van inschrijving. 

Lees voor het invullen van de DUO-aanvraagformulieren goed de toelichting, opgenomen als aanvulling op het aanvraagformulier, achter de invulvelden.

Lees meer over het aanvragen van het STAP-budget in onderstaande informatie.

LET OP: een toekenning van de Lerarenbeurs of STAP-budget is niet gegarandeerd. Er is een gelimiteerd budget beschikbaar. Bij inschrijving bent u, ook als het budget niet wordt toegekend, gehouden aan de Algemene Voorwaarden. Uiteraard denken we met u mee w.b. financieringsmogelijkheden, mocht het budget niet zijn toegekend.

Tarief

Het jaartarief collegegeld kunt u vinden onder 'Studiekosten'.

 

Voor het Levenlanglerenkrediet heeft u nodig:

Voorwaarden voor aanvraag LLK: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

Vraag het LLK twee maanden van tevoren aan. Dus uiterlijk op 1 juli als je al per 1 sept. gebruik zou willen maken van het krediet. Later of tussentijds aanvragen is mogelijk, maar u krijgt dan niet met terugwerkende kracht de eerste maanden gefinancierd. Ook voor eerder gevolgde studiejaren wordt geen krediet verstrekt met terugwerkende kracht.

 

Voor de Lerarenbeurs heeft u nodig:

U ontvangt de lerarenbeurs uitsluitend als uw werkgever als opleidingsaanbieder  is geregistreerd bij de overheid (met een BRIN-code).

Voorwaarden voor aanvragen LB: https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/index.jsp

 

Aanvragen vóór 15 mei.

 

Voor de Tegemoetkoming Leraren heeft u nodig:

Voorwaarden voor aanvraag TL: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp

Aanvragen kan gedurende het hele studiejaar. 

De tegemoetkoming Leraren kan samen met het Levenlanglerenkrediet worden aangevraagd, mits u voor beide kredieten aan de voorwaarden voldoet. 

Voor de Subsidie tweede lerarenopleiding heeft u nodig

Bent u al bevoegd leraar en wilt u een 2e lerarenopleiding doen waarvoor u instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt u de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Deze subsidie kunt u twee maal aanvragen gedurende de opleiding.

oorwaarden voor de aanvraag STL: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-tweede-lerarenopleiding.jsp

Aanvragen kan gedurende het hele studiejaar. 

STAP-Budget 

Vanaf de tranche 1 nov. 2022 kun je voor opleidingen van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie een stap budget aanvragen:

Voor de aanvraag heb je nodig:

  • Uw DigiD.

  • Het STAP-aanmeldingsbewijs van uw opleider. U moet dit bestand uploaden bij uw aanvraag. U dient zich eerst in te schrijven voordat het STAP-aanmeldingsbewijs wordt verstrekt. 

Voorwaarden voor het aanvragen van het STAP-budget en informatie over het indienen van een aanvraag: zie https://www.stapuwv.nl/p/STAP-informatie

De volgende opleidingen worden aangeboden:

  

  • Inleiding Toegepaste Filosofie - Deel 2 (periode 2) - registratienummer in UWV STAP: 1009O0732 ▶︎ aan te vragen op 1 januari 2024 (Het ministerie van OCW heeft de aanvraagronde januari 2023 geschrapt)

  • Inleiding Toegepaste Filosofie - Deel 3 (periode 3) - registratienummer in UWV STAP:                   ▶︎ aan te vragen op 1 januari 2024 (Het ministerie van OCW heeft de aanvraagronde januari 2023 geschrapt)

  • Cursus Burgerschapsonderwijs: van visie tot vakinhoud - registratienummer in UWV STAP: 1009O7419

​      ▶︎ aan te vragen op 1 sept. 2023

   

Binnenkort:

  • Professionaliteit en Persoonsvorming (PEP) - cursus

  • Premaster Toegepast Filosoof

  • Master Toegepast Filosoof

Aanvragen kan iedere twee maanden. Als het budget in een periode op is, kunt u in een volgende periode opnieuw een aanvraag doen. Heeft u STAP-budget gekregen? Dan start uw scholing niet eerder dan over 4 weken en binnen 3 maanden. Duurt het langer dan 3 maanden voordat uw scholing begint? Vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan.

_________________________________

Gegevens opleiding

Naam opleiding                                                     B Toegepast Filosoof

Studie code (croho)                                               35528

Brin code                                                              31PT

Vorm                                                                    DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per                        01-05-2020         

                                                     

Contact

Als u vragen heeft over uw persoonlijke mogelijkheden, de aanvraagprocedure, de toekenning en uitbetaling, neem dan contact op met DUO: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

Voor het aanvragen van een  Bewijs van Inschrijving en het invullen van de Verklaring Collegegeld kunt u een e-mail sturen naar duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

bottom of page