Student studying to become a businessman
AANVRAAG KREDIET DUO  Studiejaar 2020/2021

De HTF is een geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Dit betekent dat je via DUO een krediet aan kunt vragen voor het financieren van het collegegeld. Voor de opleiding Bachelor Toegepaste Filosofie kun je een Levenlanglerenkrediet, Lerarenbeurs of Tegemoetkoming Leraren aanvragen.

Hoe werkt het?

Via Mijn DUO kun je je krediet aanvragen. Je kunt inloggen met DigID.

Je kunt de benodigde aanvraagformulieren vinden onder het door jou geselecteerde krediet. Alle formulieren kun je downloaden in Mijn DUO. De formulieren dien je zelf in te invullen, met uitzondering van het door de opleider in te vullen deel. Het ingevulde deel stuur je naar duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl  Je ontvangt het dan aangevuld terug mét een bewijs van inschrijving. 

Lees voor het invullen van de DUO-aanvraagformulieren goed de toelichting, opgenomen als aanvulling op het aanvraagformulier, achter de invulvelden.

 

Noot: de aanvragen voor het studiejaar 20202/2021 mogen digitaal ondertekend zijn door de opleidingsaanbieders  (i.v.m. gesloten administratieafdelingen door coronamaatregelen). 

 

Tarief collegegeld

Het collegegeld 2020/2021 dat bij DUO bekend is € 3150,00. 

 

Voor het Levenlanglerenkrediet heb je nodig:

Voorwaarden voor aanvraag LLK: https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

Vraag het twee maanden van tevoren aan. Dus uiterlijk op 1 juli als je al per 1 sept. gebruik zou willen maken van het krediet. Later of tussentijds aanvragen is mogelijk, maar je krijgt dan niet met terugwerkende kracht de eerste maanden gefinancierd. Ook voor eerder gevolgde studiejaren wordt geen krediet verstrekt met terugwerkende kracht.

 

Voor de Lerarenbeurs heb je nodig:

Je ontvangt de lerarenbeurs uitsluitend als je werkgever als opleidingsaanbieder  is geregistreerd bij de overheid (met een BRIN-code).

Voorwaarden voor aanvragen LB: https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/index.jsp

 

Aanvragen vóór 30 juni.

 

Voor de Tegemoetkoming Leraren heb je nodig:

Voorwaarden voor aanvraag TL: https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp

Aanvragen vóór 31 augustus. 

De tegemoetkoming Leraren kan samen met het Levenlanglerenkrediet worden aangevraagd, mits je voor beide kredieten aan de voorwaarden voldoet. 

Gegevens opleiding

Naam opleiding                                                     B Toegepast Filosoof

Studie code (croho)                                               35528

Brin code                                                              31PT

Vorm                                                                    DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per                        01-05-2020         

                                                     

Contact

Als je vragen hebt over jouw persoonlijke mogelijkheden, de aanvraagprocedure, de toekenning en uitbetaling, neem dan contact op met DUO: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar tlo@duo.nl.

Voor het aanvragen van een  Bewijs van Inschrijving en het invullen van de Verklaring Collegegeld kun je een e-mail sturen naar duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl