top of page

Page Title

Symposium 12 juni 2021: "Kritisch Denken in de klas". 

13.30-16.00 uur | gratis deelname

 

Kritisch denken is één van de 21e -eeuwse vaardigheden en iedereen beaamt dat het belangrijk is. We vinden al gauw dat we dit zelf zeker doen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder kritisch denken? En hoe moet je als filosofie- of burgerschapsdocent dit aan je leerlingen of studenten onderwijzen? Twee experts delen hun ervaringen als onderzoeker en docent. 

 

Floor Rombout MA is vakdidacticus filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Zij vertelt ons tijdens het symposium over drie dimensies van kritisch denken. Ze doet promotieonderzoek naar kritisch denken in gesprekken en het belang van reflectie hierbij. Ze schreef hierover in het recent verschenen Filosofie op school. Handboek vakdidactiek filosofie. Ook werk ze als filosofiedocent in het voortgezet onderwijs.

 

Dr. Tjeerd van de Laar is vakdidacticus filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij scheef het boek Kan LEGO denken? en vertelt hoe hij dit boek gebruikt bij filosofie- en burgerschapsonderwijs. Hij is ook werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs en schreef in 2011 het eindexamenboek voor filosofie op het VWO over de vraag naar het bestaan van de vrije wil.

Minisymposium 12 juni.jpg
bottom of page