Jaarindeling en colleges

 

Vierjarige opleiding

De beroepsopleidingen van de HTF worden in vier jaar aangeboden. Het is uiteraard niet verplicht om de studie in vier jaar af te ronden. Studenten die dit studietempo te hoog vinden, kunnen er voor kiezen om langer over de opleiding te doen. Behaalde modules blijven uiteraard geldig. 

Versneld traject

 

Het is mogelijk een versneld (driejarig) traject te volgen onder bepaalde voorwaarden. Lees meer> 

 

Deeltijd

De opleiding van de HTF worden vooralsnog uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september.

 

Later instromen

Je kunt bij de HTF later instromen, uiterlijk in februari. Omdat de HTF de Basiskwalificatie ieder jaar op een andere avond aanbiedt, is het mogelijk om de eerste vier modules in een opvolgend studiejaar in te halen, naast de colleges van het tweede studiejaar. Dit betekent wel een pittige studielast gedurende (maximaal) een half jaar, maar het is mogelijk als je over voldoende discipline en motivatie beschikt. Begeleiding t.a.v. studiepanning is desgewenst beschikbaar.

Colleges 

 

De colleges worden gegeven op één avond per week van 18.00 - 21.30 uur en ca. 4 tot 6 zaterdagen per jaar van 9.30-12.30 uur. Indien u een versneld traject volgt kunt u rekenen op ca. 11 tot 13 zaterdagen per jaar. Iedere lichting blijft in het tweede en derde jaar op dezelfde avond colleges volgen als in het eerste jaar.

Op andere avonden kunnen colleges (opnieuw) worden gevolgd wanneer een herkansing nodig is, of wanneer je uit interesse modules wilt volgen uit een andere afstudeerrichting. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

De colleges voor de groep eerstejaars sept. 2021 wordt op dinsdag gegeven. De groep die start in sept. 2022 zal colleges volgen op de woensdagavonden. 

 

Per onderwijsavond worden er twee verschillende vakken gedoceerd. Elke twee of drie weken zullen er ook colleges op zaterdagochtend worden aangeboden. Deze colleges kunnen bestaan uit individuele bijspijkertrajecten, maar ook uit werkcolleges, lezingen door gastdocenten en/of symposia.

 

Jaarindeling

 

Een studiejaar is ingedeeld in vier onderwijsperiodes van elk zeven weken. Elke onderwijsperiode wordt gevolgd door twee intervalweken. In beide intervalweken staan de tentamens gepland. Per cursusjaar wordt er een actueel rooster gepubliceerd op de website.

 

Tweede inlevermoment

 

In de maanden juli en augustus zijn er geen reguliere colleges gepland. Dat betekent niet dat er in deze maanden niet gestudeerd hoeft te worden. Integendeel. Juist de zomermaanden kunnen goed gebruikt worden om eventueel opgelopen achterstanden in te halen. Dit geldt met name voor de verdiepings-/zelfstudiemodules.. 1 september geldt voor de werkstukken behorende bij deze modules als een tweede inlevermoment.