top of page

Jaarindeling en colleges

 

Vierjarige opleiding

De bacheloropleidingen van de HTF worden in vier jaar aangeboden.

Het mastertraject *) wordt in twee jaar aangeboden. Indien het volgen van een premaster gewenst is duurt de opleiding drie jaar. 

Het is uiteraard niet verplicht om de studie in bovengenoemd tijdsbestek af te ronden. Studenten die dit studietempo te hoog vinden, kunnen er voor kiezen om langer over de opleiding te doen. Behaalde modules blijven uiteraard geldig. 

Colleges 

 

Bachelor

De colleges worden gegeven op één avond per week van 18.00 - 21.30 uur en in het eerste jaar ca. 4 tot 6 zaterdagen per jaar van 9.30-12.30 uur. Vanaf het tweede collegejaar en indien u een versneld traject volgt kunt u rekenen op ca. 10 tot 12 zaterdagen per jaar. Iedere lichting blijft in het tweede en derde jaar op dezelfde avond colleges volgen als in het eerste jaar.

Op andere avonden kunnen colleges (opnieuw) worden gevolgd wanneer een herkansing nodig is, of wanneer je uit interesse modules wilt volgen uit een andere afstudeerrichting. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

De colleges voor de groep eerstejaars sept. 2021 wordt op dinsdag gegeven. De groep die start in sept. 2022 zal colleges volgen op de donderdagavonden. 

 

Per onderwijsavond worden er twee verschillende vakken gedoceerd. Elke twee of drie weken zullen er ook colleges op zaterdagochtend worden aangeboden. Deze colleges kunnen bestaan uit individuele bijspijkertrajecten, maar ook uit werkcolleges, lezingen door gastdocenten en/of symposia.

(Pre)master

De colleges worden aangeboden op maandagavond van 18.00 - 21.00 uur en enkele zaterdagen van 9.30 - 12.00 uur per jaar. Per onderwijsavond worden twee verschillendemodules aangeboden.

*) zie status accreditatie

 

Jaarindeling

 

Een studiejaar is ingedeeld in vier onderwijsperiodes van elk zeven weken. Elke onderwijsperiode wordt gevolgd door twee intervalweken. In beide intervalweken staan de tentamens gepland. Per cursusjaar wordt er een actueel rooster gepubliceerd op de website.

Versneld traject

 

Het is mogelijk in een versneld (driejarig) traject de bacheloropleidingen te volgen onder bepaalde voorwaarden. Lees meer> 

Deeltijd

De opleiding van de HTF worden vooralsnog uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september.

Deeltijd betekent bij de HTF buiten werktijden (avonden en enkele zaterdagen).

 

Studielast

De studielast komt overeen met een voltijds hbo-opleiding (60ECT/jaar). Dit betekent dat er veel zelfstudie dient te worden verricht. Dit wordt ondersteund door o.a. studiebegeleidingsuren.

De (Pre)masteropleidingen omvatten 30 ECT's op jaarbasis. 

Lees meer>

Online onderwijs

In het studiejaar 2022/2023 worden er geluidsopnames gemaakt van de colleges en is het mogelijk van een audio-livestream gebruik te maken. Er is tijdens de livestream geen interactie mogelijk.Indien u bent aangewezen op langdurige online-deelname (meer dan twee achtereenvolgende colleges), bijv. bij ziekte, neem dan contact op met uw docent én de mentor om het ontwikkelen van uw vaardigheden en kennis te bespreken. 

De HTF streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk op locatie aan te bieden (en/of te hervatten). Actieve deelname op locatie verdient de voorkeur boven het beluisteren van de colleges, wat betreft de leeropbrengst. 

 

 

Later instromen

U kunt bij de HTF later instromen, uiterlijk in februari. Omdat de HTF de propedeusefase ieder jaar op een andere avond aanbiedt, is het mogelijk om de eerste vier modules in een opvolgend studiejaar in te halen, naast de colleges van het tweede studiejaar. Dit betekent wel een pittige studielast gedurende (maximaal) een half jaar, maar het is mogelijk wanneer u over voldoende tijd, discipline en motivatie beschikt. Begeleiding t.a.v. studiepanning is desgewenst beschikbaar.