Kennismaken met filosofie? Losse modules volgen i.p.v. de bacheloropleiding? Dat kan bij de HTF.

 

Altijd al geïnteresseerd in filosofie, maar geen tijd voor onze hele propedeuse- of bacheloropleiding? Of twijfel je nog of een studie filosofie iets voor jou is en wil je het eerst uitproberen? Schrijf je dan in voor één

(of meerdere) losse modules. 

 

Eem losse module duurt max. 7 weken (met aansluitend tentamenweken) en biedt een gedegen inleiding in de filosofie, levenskunst (geschiedenis grote filosofen), filosofische vaardigheden en/of lessen schrijfvaardigheid. Wat heb je immers aan leren nadenken als je je gedachten niet correct en stijlvol kunt verwoorden? 

 

Korting 

Losse modules kosten 65,00 euro per studiepunt (EC). Zie Studiekosten.

De eerste vier modules van 7 weken staan hieronder beschreven. Indien u voor vier modules inschrijft ontvangt u 80,00 euro korting.

 

Losse modules 

U kunt ook uit andere modules kiezen uit een aanbod van vele boeiende modules uit het basisjaar, zie Studiegids Basiskwalificatie. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Het is echter raadzaam om te starten met de hieronder beschreven inleidende modules wanneer u kiest voor een kennismaking. Neem gerust contact op wanneer u een andere module uit het eerste jaar of andere jaargangen wil volgen, zie studiegidsen van alle afstudeerrichtingen.

 

Kijk voor de cursusdata en tijdstippen op het lesrooster Basiskwalificatie. Noot: Er vinden wijzigingen plaats w.b. de volgorde van de geboden modules t.o.v. van het rooster 2019/2020. Onderstaand treft u de juiste volgorde aan van het eerste half jaar. Het lesrooster 2020/2021 wordt uiterlijk in juni gepubliceerd (op basis van de planning Regio Midden).

  • Module 1 INLEIDING IN DE FILOSOFIE 1INL1 (6 EC)

In deze module maak je kennis met de verschillende deeldisciplines van de filosofie: wijsgerige antropologie, wijsgerige ethiek, politieke/sociale filosofie, kennisleer, wetenschapsfilosofie en logica. De Geschiedenis van de Filosofie neemt eveneens een centrale plaats in en wordt behandeld in het verdiepingscollege. Van al deze deelgebieden doe je parate kennis op. Verder maak je een begin met het bedrijven van filosofie. Je oefent met de centrale filosofische vaardigheid: het expliciteren van vooronderstellingen. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

De colleges starten in september en vinden op dezelfde data plaats als de colleges Schriftelijke Taalvaardigheid.

 

Docent:      Sjoerd Slagter

Werkvorm:  hoor- en werkcollege           

Planning:    1INL1 wordt in de eerste periode gegeven op

                 woensdagavond, vanaf 9 sept. De module duurt 7 weken + een

                 tentamenmoment. Na het volgen van deze module, in  

                 combinatie met Module 2, is het nog mogelijk om in

                 te stromen in de beroepsopleiding.

  • Module 2: SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1TV2 (6 EC)

Centraal in deze module staat de beheersing van de Nederlandse taal in schriftelijke vorm. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling een eigen, persoonlijke schrijfstijl. Daarnaast wordt een inleiding in taalkunde geboden als voorbereiding op de module Taalfilosofie en Metaforen. 

De colleges starten in september.

 

Docent:      Martin Slagter

Werkvorm:  hoor- en werkcollege                 

Planning:    De colleges starten op 9 sept. en worden op

                 woensdagavonden gegeven gedurende 7 weken + een

                 tentamenmoment.

  • Module 3: LEVENSKUNST 1LK1 (6 EC)

In deze module wordt de ontwikkeling van de filosofie behandeld aan de hand van de Grote Filosofen. Het centrale thema hierbij is levenskunst. Je maakt kennis met de bakermat van de filosofie in het oude Griekenland: de natuurfilosofen, Socrates, Plato en Aristoteles. Vervolgens doorloop je aan de hand van het thema ‘levenskunst’ de gehele geschiedenis van de filosofie. Deze kennismaking eindigt met de belangrijkste postmoderne filosofen: Michel Foucault en Richard Rorty. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. De colleges starten half november en worden op dezelfde avond aangeboden als de module Filosofische Vaardigheden.

 

Docent:      Joep Dohmen

Werkvorm:  hoor- en discussiecollege         

Planning:    De colleges starten in november en worden op

                 woensdagavonden gegeven.

  • Module 4: FILOSOFISCHE VAARDIGHEDEN 1FV1 (8 EC)

Centraal in deze module staat het verwerven van specifieke filosofische     vaardigheden als een beargumenteerd standpunt innemen, conceptueel denken, deelname aan een filosofisch debat, een filosofisch essay schrijven en een socratisch gesprek voeren. De theorische kaders worden afgewisseld met het oefenen en toepassen van praktische vaardigheden. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. De colleges starten in september en vinden op dezelfde data plaats als de colleges Levenskunst.

Docenten:   Jelle de Boer e.a.

Werkvorm:  hoor-en werkcollege

Planning:    1FV1 wordt in november aangeboden op woensdagavonden en

                 een zaterdagochtend, gedurende 7 weken.

Studiepunten

Als je opgaat voor het tentamen en dit behaalt, worden de behaalde resultaten en behaalde studiepunten (EC's) geregistreerd. Volgt u alsnog het volledige propedeusejaar of de bacheloropleiding bij de HTF? Dan heeft u door het volgen van de losse modules al 6 EC's per module behaald. Er zijn in een volledig regulier studiejaar 60 EC's per jaar te behalen. Bij het volgen van een versneld traject zijn 80 EC. te behalen.

 

Doorstromen in de Basiskwalificatie Filosofie

Kies in ieder geval voor de eerste twee modules (Inleiding in de Filosofie en Schriftelijke Taalvaardigheid) wanneer u overweegt alsnog in te schrijven voor de Bacheloropleiding.

Noot: Het is raadzaam om ook de kleinere oriëntatiemodule Cultuur & Media (1OCM1) en de Basistoets Taalvaardigheid (1TV1), beide onderdeel van de propedeuse, te volgen wanneer u overweegt in te stromen in de bacheloropleiding. Zie Studiegids

 

De kosten van de kennismakingsmodules worden op het collegegeld in mindering gebracht, wanneer u alsnog besluit de volledige propedeuse of bachelor bij de HTF te volgen.

 

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

U neemt deel aan de Kennismakingsmodules tegelijkertijd met de studenten die het propedeusejaar of de volledige bachelor volgen. Als het maximum aantal studenten is bereikt, wordt voorrang verleend aan deze studenten.

U krijgt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de cursus bericht wanneer er om bovengenoemde reden geen plaats beschikbaar is.

 

 

 

                                                   Meld je nu aan!>

 

 

 

Kennismakingsmodules 

Tijdelijk nieuwe locatie Daltonlaan Utre...

September 15, 2020

1/10
Please reload