Kennismaken met filosofie? Dat kan bij de HTF.

 

Altijd al geïnteresseerd in filosofie, maar geen tijd voor onze hele Basiskwalificatie? Of twijfel je nog of een studie filosofie iets voor jou is en

wil je het eerst uitproberen? Schrijf je dan in voor één (of meerdere) kennismakingsmodules

 

Deze cursus duurt maximaal 7 weken per module (met aansluitend tentamenweken) en biedt een gedegen inleiding in de filosofie, filosofische vaardigheden en/of lessen schrijfvaardigheid. Wat heb je immers aan leren nadenken als je je gedachten niet correct en stijlvol kunt verwoorden?

 

Aanbieding

U kunt maximaal drie modules kiezen voor de kennismakingsprijs van 325,00 euro per module, uit een aanbod van vele boeiende modules uit het basisjaar, zie Studiegids Basiskwalificatie. Indien u voor drie modules inschrijft ontvangt u nog eens 80,00 euro extra korting op de kennismakingsprijs. De reguliere prijs van een losse module (zonder de korting) is 365,00 euro. Zie studiekosten. Kijk voor de cursusdata en tijdstippen op het lesrooster Basiskwalificatie.

Noot: de hoorcolleges en correctie van de gemaakte tentamens zijn bij de prijs inbegrepen. Het volgen van bijspijkermomenten, de werk- en verdiepingsmodules en mentoraat zijn niet inbegrepen. Wilt u toch hieraan deelnemen? Neem dan gerust contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

 

  • Module 1 INLEIDING IN DE FILOSOFIE 1INL1

In deze module maak je kennis met de verschillende deeldisciplines van de filosofie: wijsgerige antropologie, wijsgerige ethiek, politieke/sociale filosofie, kennisleer, wetenschapsfilosofie en logica. De Geschiedenis van de Filosofie neemt eveneens een centrale plaats in en wordt behandeld in het verdiepingscollege. Van al deze deelgebieden doe je parate kennis op. Verder maak je een begin met het bedrijven van filosofie. Je oefent met de centrale filosofische vaardigheid: het expliciteren van vooronderstellingen. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

De colleges starten in september en vinden op dezelfde data plaats als de colleges Filosofische Vaardigheden.

 

Docent:      Sjoerd Slagter

Werkvorm:  hoor- en werkcollege           

Planning:    1INL1 wordt in de eerste periode gegeven op

                 donderdagavond, vanaf 12 sept. Na het volgen van

                 deze module, in combinatie met Module 2, is het nog

                 mogelijk om in te stromen in de beroepsopleiding.

  • Module 2: FILOSOFISCHE VAARDIGHEDEN 1FV1

Centraal in deze module staat het verwerven van specifieke filosofische     vaardigheden als een beargumenteerd standpunt innemen, deelname aan

een filosofisch debat, een filosofisch essay schrijven en een socratisch gesprek voeren. De theorische kaders worden afgewisseld met het oefenen en toepassen van praktische vaardigheden. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. De colleges starten in september en vinden op dezelfde data plaats als de colleges Inleiding in de Filosofie.

Docenten:   Eva Pallandt, Remmelt Kielstra, Saskia v.d. Werff

Werkvorm:  hoor-en werkcollege

Planning:    1FV1 wordt in de eerste periode gegeven op  

                 donderdagavond, vanaf 12 sept. Na het volgen van  

                 deze module, in combinatie met Module 1, is het nog                              mogelijk om in te stromen in de beroepsopleiding.

  • Module 3: SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1TV2

Centraal in deze module staat de beheersing van de Nederlandse taal in schriftelijke vorm. Tijdens de colleges wordt actief geoefend met het toepassen van de spellingregels en het schrijven van correcte Nederlandse zinnen. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling een eigen, persoonlijke schrijfstijl. Daarnaast wordt een inleiding in taalkunde geboden als voorbereiding op de module Taalfilosofie en Metaforen. 

De colleges starten in februari.

 

Docent:      Martin Slagter

Werkvorm:  hoor- en werkcollege                 

Planning:    De colleges starten in februari en worden op

                 donderdagavonden gegeven.

  • Module 4: LEVENSKUNST 1LK1

In deze module wordt de ontwikkeling van de filosofie behandeld aan de hand van de Grote Filosofen. Het centrale thema hierbij is levenskunst. Je maakt kennis met de bakermat van de filosofie in het oude Griekenland: de natuurfilosofen, Socrates, Plato en Aristoteles. Vervolgens doorloop je aan de hand van het thema ‘levenskunst’ de gehele geschiedenis van de filosofie. Deze kennismaking eindigt met de belangrijkste postmoderne filosofen: Michel Foucault en Richard Rorty. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld. De colleges starten half november.

 

Docent:      Joep Dohmen

Werkvorm:  hoor- en discussiecollege         

Planning:    De colleges starten in november en worden op

                 donderdagavonden gegeven.

 

Maximaal drie modules 

U kunt max. drie kennismakingsmodules volgen voor het genoemde gunstige kennismakingstarief.

Wilt u meer dan drie modules volgen, of bent u geïnteresseerd in andere vakken uit het curriculum of een minor? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Voor de tarieven van losse modules: zie studiekosten

 

Studiepunten

Als je opgaat voor het tentamen en dit behaalt, worden de behaalde resultaten geregistreerd. Mocht je later alsnog besluiten je in te schrijven voor de Basiskwalificatie, dan geeft het behaalde resultaat recht op vrijstelling. Volgt u alsnog het volledige basisjaar of één van de studierichtingen bij de HTF? Dan heeft u door het volgen van de kennismakingsmodules al 5 EC's per module behaald. Er zijn in een volledig regulier studiejaar 60 EC's te behalen. Bij het volgen van een versneld traject zijn 80 EC. te behalen.

 

Doorstromen in de Basiskwalificatie Filosofie

Kies in ieder geval voor de eerste twee modules (Inleiding in de Filosofie en Filosofische Vaardigheden) wanneer u overweegt alsnog in te schrijven voor de Basiskwalificatie. 

De kosten van de kennismakingsmodules worden volledig op het collegegeld in mindering gebracht, wanneer u alsnog besluit het volledige basisjaar bij de HTF te volgen.

 

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

U neemt deel aan de Kennismakingsmodules tegelijkertijd met de studenten die de Basiskwalificatie Filosofie volgen. Als het maximum aantal studenten is bereikt, wordt voorrang verleend aan de studenten die de Basiskwalificatie volgen. U krijgt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de cursus bericht wanneer er om bovengenoemde reden geen plaats beschikbaar is.

 

 

 

                                                   Meld je nu aan!>

 

 

 

Kennismakingsmodules

Gelijkwaardigheid, gelijkheid en respect...

January 15, 2020

1/10
Please reload