top of page

Cursus Burgerschapsonderwijs:
van visie tot vakinhoud

 

Word specialist burgerschap op jouw basisschool, middelbare school of MBO!

Burgerschap krijgt een steeds prominentere plek in het onderwijs. Er bestaat sinds 1 augustus 2021 een wettelijk plicht voor scholen om hun leerlingen kennis te laten nemen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) en te oefenen met essentiële democratische vaardigheden. De overheid stelt de randvoorwaarden; het is aan de scholen zelf om het burgerschapsonderwijs vorm te geven. 

 

  • Hoe benader je burgerschap vanuit persoonsvorming (en waarom is dat belangrijk)? 

  • Welke les- en werkvormen passen daar het beste bij? 

  • Hoe past deze visie bij jouw school?

  • Hoe implementeer je burgerschapsonderwijs in het bestaande curriculum?

 

DE CURSUS

Bij onze leergang burgerschap wordt u bij de hand genomen door onze experts op het gebied van burgerschap en persoonsvorming. Tijdens de leergang maakt u nader kennis met onze uitgewerkte visie over burgerschap ingestoken vanuit persoonsvorming en zullen wij handvatten aanreiken over hoe u met deze visie op uw school aan de slag kunt: u kunt de burgerschapsvisie omschrijven zodat deze beter overeenkomt met de visie van uw school en bent in staat een burgerschapsprogramma op te tuigen waarin jongeren onder begeleiding uitgroeien tot autonome én betrokken burgers. Deelnemers worden begeleid door ervaren docenten uit het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, docentopleiders en experts die onderwijskundig of beleidsmatig ervaring hebben met de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs, alsmede met verandermanagement en beleidsontwikkeling op scholen. 

 

Aan het eind van de cursus heb je:

✓ … een schoolbrede visie op burgerschap en persoonsvorming ontwikkeld, die zowel aansluit bij de eigen schoolidentiteit als bij de nieuwe wettelijke vereisten;

✓ … een solide doorlopende leerlijn ontwikkeld die past binnen deze visie en met geschikte onderwijsvormen (die je zelf kunt geven of coördineren);

✓ … een implementatieplan ontwikkeld én in gang gezet.

 

De cursus zal worden verzorgd door o.a. prof. dr. Joep Dohmen, drs. Marianne Vonder, drs. Paulien Hilbrink, drs. Martijn Janssen, Renate Buls, BA en dr. Jos Kessels.

VOOR WIE?

Deze cursus is opgezet voor docenten in zowel het basis-, voorgezet als middelbaar beroepsonderwijs, die burgerschapsonderwijs op hun school (willen) vormgeven, coördineren en/of uitvoeren. De cursus is ook opengesteld voor andere professionals uit het onderwijsveld (e.g. beleidsmakers, adviseurs, uitgevers), die beroepsmatig met burgerschap bezig (willen) zijn. 

 

WAAROM DE HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE?

De HTF is de eerste en tot nog toe enige hogeschool die docenten opleidt in zowel het vak Filosofie als het vak Burgerschap. Filosofische (basis)kennis en filosofische kernvaardigheden (i.c. kritisch denken, argumenteren, inlevingsvermogen, reflectie) zijn onlosmakelijk verbonden met democratisch burgerschap; vanuit deze visie zullen wij de cursus dan ook invullen. Aan de HTF zijn docenten en opleiders verbonden, die betrokken zijn geweest bij ontwikkeling van het burgerschapscurriculum in Nederland, maar ook toonaangevende filosofen, die het denken over burgerschapsonderwijs in deze cursus op een hoger plan zullen tillen. 

  

OPZET CURSUS

Er zijn vier cursusdagen op zaterdag (steeds van 10.00 - 16.00 uur), verspreid over ongeveer drie maanden.

 

  • Week 40 - Zaterdag 7 Oktober 

  • Week 43 - Zaterdag 28 Oktober 

  • Week 45 - Zaterdag 11 November 

  • Week 48 - Zaterdag 2 December

  • Week 50 - Zaterdag 16 December is gereserveerd als reservedatum (indien nodig). 

 

Deelnemers worden geacht per cursusdag twee dagen aan zelfstudie en voorbereiding te besteden. De opzet is als volgt:

 

Cursusdag 1 – kennismaken met onze visie

Deelnemers maken kennis met onze visie op burgerschap voor jongeren. Jongeren groeien op in een complexe samenleving die het eigenaarschap van jongeren op allerlei manieren compliceert of belemmert. Via ons onderwijs willen wij dat jongeren in toenemende mate leren weerstand te bieden aan deze inmenging, dat zij leren wat er voor hen echt toe doet en hoe zij dat kunnen toe-eigenen. Alleen middels sterke personen die weerstand kunnen bieden aan de overdaad aan prikkels en slechte invloeden, en verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en de samenleving heeft de samenleving kans van slagen. 

Cursusdag 2 - Bildung: filosofie van de begeleide zelfvorming 

De manier om naar goed burgerschap te komen is via Bildung: onder de juiste begeleiding kunnen jongeren zich ontwikkelen tot autonome en betrokken of vrije en verantwoordelijke burgers. Er is met name aandacht voor kennis, maar ook voor (filosofische) kernvaardigheden, zoals het socratisch gesprek. Er zijn presentaties van ervaren burgerschapsdocenten en (toegepast) filosofen.

Cursusdag 3 – Lessenreeks + Werkvormen 

Deelnemers ontwikkelen een concrete lessenreeks (of een reeks andere activiteiten die passen binnen de burgerschapsvereisten), die ze of zelf kunnen geven dan wel coördineren. Waar mogelijk worden de lessen direct geoefend met deelnemers en docenten. Er zijn diverse presentaties, waarin concrete lessenreeksen en leerlijnen kritisch worden besproken. 

 

Cursusdag 4 – Implementatie

Deelnemers maken een implementatieplan om de ontwikkelde lessenreeks op de eigen school daadwerkelijk in te voeren. Er is met aandacht voor de organisatorische en veranderkundige aspecten van het implementatieplan. Er zijn diverse presentaties van ervaren docenten en schoolleiders.

LOCATIE

Utrecht

 

PRIJS

€ 2.450,-. De prijs is inclusief lunches en studiemateriaal (waaronder het nieuwe boek van prof. dr. Joep Dohmen: Iemand zijn. Filosofie van het moderne bestaan). 

€ 200,00 korting voor deelnemers symposium 12 nov. 2022.

Let op: voor deze cursus kunt u in de tranche september een STAP-subsidie aanvragen ter waarde van €1.000,-. Zie DUO op de website. 

Noot: Het kabinet overweegt het STAP-budget af te schaffen, dan wel aan te passen. De HTF heeft geen invloed op de toekenning van het STAP-budget, garantie voor toekenning kan de HTF niet bieden. 

AANMELDEN

U kunt zicht aanmelden tot 29 september 2023. Indien u gebruik wilt maken van het STAP-budget dient u zich uiterlijk 20 aug. a.s. aan te melden (onder voorbehoud van het kabinetsbesluit rondom toekenning STAP in 2023).

AANMELDEN>

 

MEER INFORMATIE?

Mail naar drs. Paul Teule burgerschap@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

 

 

 

 

bottom of page