top of page

Cursus Burgerschapsonderwijs:
van visie tot vakinhoud

 

Word specialist burgerschap op jouw basisschool, middelbare school of MBO!

 

Burgerschap krijgt een steeds prominentere plek in het onderwijs. Er bestaat sinds 1 augustus van dit jaar een wettelijk plicht voor scholen om hun leerlingen kennis te laten nemen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en te oefenen met essentiële democratische vaardigheden. De overheid stelt de randvoorwaarden; het is aan de scholen zelf om het burgerschapsonderwijs vorm te geven. 

  • Hoe ga je als school te werk? 

  • Hoe ontwikkel je een visie die past bij je school? 

  • Welke les- en werkvormen passen daar het beste bij? 

  • Hoe implementeer je burgerschapsonderwijs in het bestaande curriculum? 

 

DE CURSUS

De HTF biedt in 2023 een leergang van vier zaterdagen aan, gedurende een periode van drie maanden, waarbij je vanuit de eigen schoolcontext, maar in samenwerking met collega’s van andere scholen, werkt aan een visie op burgerschap, concrete les- en werkvormen ontwikkelt en een implementatieplan opstelt. Deelnemers worden begeleid door ervaren docenten uit het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, docentopleiders en experts die onderwijskundig of beleidsmatig ervaring hebben met de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs, alsmede met verandermanagement en beleidsontwikkeling op scholen. 

 

Aan het eind van de cursus heb je:

✓ … een schoolbrede visie op burgerschap ontwikkeld, die zowel aansluit bij de eigen 

    schoolidentiteit als bij de nieuwe wettelijke vereisten;

✓ … een solide doorlopende leerlijn ontwikkeld die past binnen deze visie en met ge-

    schikte onderwijsvormen (die je zelf kunt geven of coördineren);

✓ … een implementatieplan ontwikkeld én in gang gezet.

 

VOOR WIE?

Deze cursus is opgezet voor docenten in zowel het basis-, voorgezet als middelbaar beroepsonderwijs, die burgerschapsonderwijs op hun school (willen) vormgeven, coördineren en/of uitvoeren. De cursus is ook opengesteld voor andere professionals uit het onderwijsveld (e.g. beleidsmakers, adviseurs, uitgevers), die beroepsmatig met burgerschap bezig (willen) zijn. 

 

WAAROM DE HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE?

De HTF is de eerste en tot nog toe enige hogeschool die docenten opleidt in zowel het vak Filosofie als het vak Burgerschap. Filosofische (basis)kennis en filosofische kernvaardigheden (i.c. kritisch denken, argumenteren, inlevingsvermogen, reflectie) zijn onlosmakelijk verbonden met democratisch burgerschap; vanuit deze visie zullen wij de cursus dan ook invullen. Aan de HTF zijn docenten en opleiders verbonden, die betrokken zijn geweest bij ontwikkeling van het burgerschapscurriculum in Nederland, maar ook toonaangevende filosofen, die het denken over burgerschapsonderwijs in deze cursus op een hoger plan zullen tillen. 

 

De cursus zal worden verzorgd door o.a. prof. dr. Joep Dohmen, Marianne Vonder, Paulien Hilbrink, Martijn Janssen,Renate Buls en dr. Jos Kessels.

 

OPZET CURSUS

Er zijn vier cursusdagen op zaterdag (steeds van 10.00 - 16.00 uur), verspreid over ongeveer drie maanden.

De cursusdata worden z.s.m. gepubliceerd (vanaf oktober 2023)

Deelnemers worden geacht per cursusdag twee dagen aan zelfstudie en voorbereiding te besteden. De opzet is als volgt:

 

Cursusdag 1 - Visie en vereisten

Deelnemers maken kennis met elkaar, met de specifieke burgerschapsopdracht die school heeft en hun respectievelijke schoolvisies en/of kernwaarden. Er zijn presentaties over de wettelijke vereisten en over de (landelijke) curriculaire ontwikkelingen van burgerschapsonderwijs. Ook is er aandacht voor de veranderkundige dimensie van het implementeren van burgerschapsonderwijs op school. 

 

Cursusdag 2 - Van visie naar vakontwikkeling

Deelnemers maken uitgebreid kennis met verschillen vakinhoudelijke werkvormen van burgerschapsonderwijs. Er is met name aandacht voor kennis, maar ook voor (filosofische) kernvaardigheden, zoals het socratisch gesprek. Er zijn presentaties van ervaren burgerschapsdocenten en (toegepast) filosofen. 

 

Cursusdag 3 - Lessenreeks

Deelnemers ontwikkelen een concrete lessenreeks (of een reeks andere activiteiten die passen binnen de burgerschapsvereisten), die ze of zelf kunnen geven dan wel coördineren. Waar mogelijk worden de lessen direct geoefend met deelnemers en docenten. Er zijn diverse presentaties, waarin concrete lessenreeksen en leerlijnen kritisch worden besproken. 

Cursusdag 4 - Implementatie

Deelnemers maken een implementatieplan om de ontwikkelde lessenreeks op de eigen school daadwerkelijk in te voeren. Er is met aandacht voor de organisatorische en veranderkundige aspecten van het implementatieplan. Er zijn diverse presentaties van ervaren docenten en schoolleiders. 

 

LOCATIE

Utrecht

 

PRIJS

€ 2.450,-. De prijs is inclusief lunches en studiemateriaal (waaronder het nieuwe boek van prof. dr. Joep Dohmen: Iemand zijn. Filosofie van het moderne bestaan). 

€ 200,00 korting voor deelnemers symposium 12 nov. 2022.

Let op: voor deze cursus kunt u een STAP-subsidie aanvragen ter waarde van €1.000,-

Zie DUO op de website. Noot: de HTF heeft geen invloed op de toekenning van het STAP-budget kan de HTF niet bieden.

AANMELDEN

De uiterste aanmelddatum worden z.s.m. gepubliceerd.

AANMELDEN>

 

MEER INFORMATIE?

Mail naar drs. Paul Teule burgerschap@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

 

 

 

 

 

bottom of page