top of page

Instituut voor Toegepaste Filosofie

 

 

 

 

Masterclasses en trainingen

 

 

Het Instituut voor Toegepaste Filosofie biedt trainingen en masterclasses op het gebied van toegepaste filosofie. De toepassing van filosofie richt zich bij de ITF niet op het leren van een beroep (zoals bij de HTF) maar op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Deze persoonlijke ontwikkeling is uiteraard wel zeer bruikbaar voor toepassing binnen je beroep, maar ook voor je peroonlijk leven.

 

Het trainingsprogramma beoogt doelgerichte verandering waarbij je met behulp van filosofische inzichten nieuwe innerlijke vermogens ontdekt.

 

 

Werkwijze ITF

 

We gaan met filosofen in debat over onze eigen grote en kleine levensvragen. We nemen onze (vaststaande) opvattingen en overtuigingen onder de loep, onderzoeken de structuur van die overtuigingen en gaan ontdekken dat deze minder vast staan, dat we er aan kunnen schuiven en ze kunnen veranderen. En vervolgens staan we stil bij de gevolgen die dit heeft voor ons huidige leven en de kansen die dit biedt voor de toekomst.

 

'Meesterschap is dan bereikt, wanneer men in de uitvoering noch mistast, noch aarzelt.' [Nietzsche]

 

 

Trainingen

 

Filosofie in bedrijf

Deze training is bestemd voor mensen die  de regie willen voeren over hun werk en loopbaan. Hoe praktiseer je een vorm van persoonlijk meesterschap? Met behulp van filosofische inzichten leer je te reflecteren op je persoonlijke visie en missie, je leert deze bij te stellen en te verdiepen. En je ontdekt nieuwe mogelijkheden en ongekende vermogens.

 

Cursus Professionaliteit en Persoonsvorming (PEP)

Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van sociaaleconomische uitkomsten, zoals je schoolloopbaan, de kans op een baan en het loon dat je gaat verdienen, aldus onderzoek van het Centraal planbureau. Om die reden vinden we dat persoonlijke ontwikkeling van studenten aandacht verdient in het onderwijs. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat je kunt compenseren: minder sterke cognitieve vermogens kunnen bij de uitvoering van taken worden gecompenseerd door sterke persoonskenmerken. Persoonlijkheid voorspelt succes op veel meer terreinen dan dat intelligentie dat voorspelt.

 

Het ligt dus voor de hand om in beroepsopleidingen naast de cognitieve ontwikkeling van studenten ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid) aandacht te geven. Bij filosofie komen vragen over zelfbeeld en identiteit uitgebreid aan bod. Charles Taylor wijdt zijn hoofdwerk (Sources of the Self) aan de vraag naar het Zelf en Michel Foucault pleit in zijn werk voor aandacht voor Zelfzorg. Dit alles raakt aan de persoonsvorming. De training biedt de mogelijkheid om, in het kader voor hun voorbereiding op stage en beroep, actief met persoonsvorming aan de slag te gaan. 

Lees meer>

 

Masterclasses in Frankrijk

Volg een training Toegepaste Filosofie in Frankrijk, onder het genot van een prachtige omgeving, zon en een heerlijk glas wijn. Vraag naar de mogelijkheden

 

Introductietraining

Deze introductietraining geeft een inleiding op toegepaste filosofie. De training is gericht op doelgerichte verandering waarbij je met behulp van filosofische inzichten nieuwe innerlijke vermogens ontdekt. 

De introductietraining bestaat uit twee delen.  In beide delen behandelen we een aantal filosofen en besteden we aandacht aan oefeningen om je de bijbehorende inzichten eigen te maken.

 

Deel 1:

  • Inleiding in de filosofie & filosofie als activiteit

  • De constructie van jouw mensbeeld door middel van taal

  • Onderzoek naar eigen overtuigingen en hun veranderbaarheid

 

Deel 2:

  • Inleiding ethische theorieën: Wat is (moreel) goed?

  • Het maken van moreel goede keuzes

  • Hoe leiden nieuwe keuzes tot een nieuwe identiteit?

 

Kijk voor de praktische gegevens op de website van het ITF

 

 

Wie zijn wij?

 

Het Instituut voor Toegepaste Filosofie is opgericht door Sjoerd Slagter en Nathalie van Hooff.           

                                    

 

Sjoerd Slagter heeft een lange staat van

dienst in het onderwijs. Hij is begonnen als

docent (biologie en filosofie) en vervolgens

in verschillende rollen actief geweest. Zo heeft

hij gewerkt als consultant, schoolleider,

directeur en bestuursvoorzitter. De laatste 8

jaar was hij voorzitter van de VO-raad. Sjoerd

Slagter geeft colleges aan de Hogeschool voor

Toegepaste filosofie (HTF) in Utrecht. en is hier

tevens de studiecoördinator van de (pre)master. 

Hij is een van de auteurs van het boek Leren

Filosoferen dat veel op middelbare scholen

wordt gebruikt.                                              

 

 

Nathalie van Hooff is sinds de afronding van                                                       haar studie Onderwijskunde werkzaam geweest in

het  bedrijfsleven op het gebied van talentontwikkeling,

leiderschap en organisatieverandering. Ze begeleidde

mensen op alle niveaus in de organisatie bij het

vinden van hun kracht. Nathalie is momenteel als

docent verbonden aan de Hogeschool Windesheim 

in Zwolle (sectie HRM).

 

 

GA NAAR DE WEBSITE VAN HET ITF >>

 

DOWNLOAD DE BROCHURE >>

                                                        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
bottom of page