top of page

Missiestatement

Filosofie geeft vleugels

 

Filosofie ontstond ruim tweeduizend jaar geleden als levenskunst en praktische bezigheid. Pas veel later werd filosofie een academische discipline. Tegenwoordig is er een duidelijke beweging om filosofie terug naar de praktijk te brengen. De maatschappelijke problemen van de eenentwintigste eeuw zijn dermate complex, dat reflectie en verdieping nodig zijn om ze in de juiste context te zien en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen. 

Een filosofische benadering van de toekomstige beroepspraktijk garandeert diepte, grondigheid en een origineel perspectief. Hierdoor kunnen beroepsbeoefenaren in het beroep van hun keuze een opvallende en belangrijke rol spelen: filosofie geeft vleugels. Een talentvolle en innovatieve deskundige onderscheidt zich van de middelmatige door zijn of haar breedte van visie. Deze visie wordt ontwikkeld via reflecterend en zelfstandig denken, dat wil zeggen: filosoferen.

 

 

Generalisten

 

In de komende tijd zullen de grenzen tussen traditionele beroepen, vakdisciplines en kennisdomeinen vervagen en zal de beroepspraktijk in een steeds hoger tempo nieuwe vormen aannemen. De behoefte aan generalisten zal toenemen. Een hbo-opleiding Filosofie, die in Nederland nog niet bestaat, kan goed op deze ontwikkelingen inspelen. De HTF biedt zowel een bachelor als hbo-master Toegepaste Filosofie aan, naast een bachelor Onderwijs (docentopleiding Filosofie en Burgerschap).

In onderscheid met de universiteit kan een studie op hbo-niveau primair aandacht besteden aan de beroepspraktijk van toekomstige beroepsbeoefenaren. De toepasbaarheid van het gegeven onderwijs zal steeds voorop staan. De HTF mikt op de ondernemende student, die dankzij het genoten onderwijs zijn of haar kennis in een nieuw beroep, toegepast filosoof, weet vorm te geven in de praktijk.

 

 

Bildung

 

De Vereniging Hogescholen wijst op het belang van een onderzoekende houding, beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. Ook het begrip ‘Bildung’ (vorming, ontwikkeling) staat weer nadrukkelijk op de agenda: hoger onderwijs van vandaag de dag vraagt om meer algemene vorming, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoorde deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. In de Strategische Agenda 2011 van het Ministerie van Onderwijs wordt gesteld dat er meer uitdagende opleidingen op hbo-niveau moeten komen, wil de Nederlandse kennissamenleving op niveau komen en blijven. Het is duidelijk dat een hbo-opleiding Filosofie bij dit alles goede diensten kan verrichten. De bachelor Onderwijs (tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap) gaat uit van een filosofische basis m.b.t. de invulling van het vak Burgerschap. 

 

 

Basiskwalificatie Filosofie

 

Het eerste jaar is een algemeen jaar. Hierin worden nog geen richtingspecifieke vakken aangeboden maar uitsluitend algemeen-filosofische, zoals o.a. Wijsgerige ethiek, Wijsgerige antropologie, Wetenschapsfilosofie en Politieke en Sociale filosofie.

Mensen die in filosofie geïnteresseerd zijn en daar graag meer over willen weten, maar niet de ambitie hebben om er hun beroep van te maken, kunnen ervoor kiezen alleen het propedeusejaar te volgen. Het is mogelijk om, naast het curriculum van de propedeuse, verdiepende modules te volgen bij de genoemde basismodules. Dit gezamenlijke pakket is de basiskwalificatie.

 

 

Bacheloropleiding

 

De HTF is een beroepsopleidingen op hbo-niveau. Dat wil zeggen dat de voorbereiding op een beroep centraal staat. Bij de HTF kan gekozen worden uit de volgende afstudeerrichtingen:

 

In het tweede en derde leerjaar krijgt de student in toenemende mate zgn. richtingspecifieke vakken: vakken die te maken te hebben met de gekozen beroepsvariant. Ook de stages die in het tweede en derde leerjaar gepland staan, staan uiteraard in het teken van het toekomstige beroep.

Het leertraject wordt i.p. in vier jaar afgelegd, maar een versnelling is mogelijk. 

 

 

Vrije studierichting 

 

Bij deze studierichting stellen studenten een eigen studieprogramma samen, bestaande uit een selectie van vakken en modules uit alle drie de studierichtingen. De Vrije Studierichting wordt niet geaccrediteerd.

Profesionele (pre)master 

Sinds sep. 2021 biedt de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie de Premaster en de Master (in ontwikkeling) Toegepaste Filosofie aan. Ga voor meer informatie naar de pagina Professionele (Pre)master. >

 

 

 
bottom of page