Onderwijs

Onderwijs (OW)

 

De afstudeerrichting Onderwijs (OW) leidt op voor een functie van docent filosofie in het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs (op tweedegraads niveau). Ook het vak Burgerschap (mbo) kan op basis van deze opleiding gegeven worden. Alle filosofische vakgebieden komen in deze studierichting in gelijke mate aan de orde.

 

In de afstudeerrichting OW staan specifieke onderdelen op het programma, gericht op het functioneren als docent filosofie in de praktijk:

 

  • Algemene onderwijskunde: je neemt kennis van de belangrijkste leertheorieën en pedagogische inzichten.

  • Vakdidactiek: je oefent met verschillende didactische werkvormen, mediagebruik en onderwijsleerprocessen.

  • Onderwijspraktijk : je maakt kennis met de verschillende handelingsvelden van de schoolpraktijk.

 

De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september, zie jaarindeling en colleges.

 

 

Vakken

 

In het tweede jaar worden zowel algemeen-filosofische als richtingspecifieke vakken gegeven. Zie voor de algemene vakken onder 'Basiskwalificatie Filosofie'. In het derde leerjaar worden hoofdzakelijk richtingspecifieke vakken gegeven. Voor een overzicht van de richtingspecifieke vakken on de hoofdfase: zie Studiegids OW.

Het laatste jaar wordt afgesloten met het schrijven van een afstudeerwerkstuk. Stage is een verplicht onderdeel van de opleiding.

Bevoegdheid

 

De HTF biedt een gedegen lerarenopleiding, waar de filosofische vakinhoud voorop staat.

De HTF is bezig met het verwerven van de officieel status Rechtspersoon Hoger Onderwijs. De eerste fase, de beoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, is afgerond. De NVAO geeft aan dat de opleiding een kwalitatief goed programma biedt met als eindniveau een bevoegdheid als tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap.

De tweede fase van de accreditatie, de beoordeling door de inspectie, is in gang gezet en zal ws. nog in 2019 worden afgerond. 

Zodra het hele traject is afgerond kan de HTF een tweedegraads lesbevoegdheid verstrekken. Voor studenten die al over een lesbevoegdheid beschikken in een ander vak is deze opleiding nu al een boeiende een verdiepende aanvulling. Een versneld traject (3 jaar) zal in dit geval tot de mogelijkheden behoren. Zie status Accreditatie

Studiekosten

 

Zie onder Studiekosten.

Cadeautje voor jou: gratis Phronèsis - v...

March 17, 2020

1/10
Please reload