top of page

BASISKWALIFICATIE FILOSOFIE

 

 

BACHELOR ONDERWIJS

 

 

BACHELOR TOEGEPASTE FILOSOFIE

VRIJE STUDIERICHTING

 

 

KENNISMAKINGSMODULES

 

 

PRE-MASTER TOEGEPASTE FILOSOFIE

 

CURSUS PROFESSIONALITEIT EN

PERSOONSVORMING

CURSUS LEREN FILOSOFEREN MET KINDEREN EN TIENERS

CURSUS CREATIEF DENKEN EN SCHRIJVEN

CURSUS WERKEN AAN VRIJHEID

Bachelor Onderwijs (BE)

Onderwijs (OW)

 

De afstudeerrichting Onderwijs (OW) leidt op voor een functie van docent filosofie in het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs (op tweedegraads niveau). Ook het vak Burgerschap (mbo) kan op basis van deze opleiding gegeven worden. Alle filosofische vakgebieden komen in deze studierichting in gelijke mate aan de orde.

 

In de afstudeerrichting OW staan specifieke onderdelen op het programma, gericht op het functioneren als docent filosofie in de praktijk:

 

  • Algemene onderwijskunde: je neemt kennis van de belangrijkste leertheorieën en pedagogische inzichten.

  • Vakdidactiek: je oefent met verschillende didactische werkvormen, mediagebruik en onderwijsleerprocessen.

  • Onderwijspraktijk : je maakt kennis met de verschillende handelingsvelden van de schoolpraktijk.

 

De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september, zie jaarindeling en colleges.

 

 

Vakken

 

In het tweede jaar worden zowel algemeen-filosofische als richtingspecifieke vakken gegeven. Zie voor de algemene vakken onder 'Basiskwalificatie Filosofie'. In het derde leerjaar worden hoofdzakelijk richtingspecifieke vakken gegeven. Voor een overzicht van de richtingspecifieke vakken on de hoofdfase: zie Studiegids OW.

Het laatste jaar wordt afgesloten met het schrijven van een afstudeerwerkstuk. Stage is een verplicht onderdeel van de opleiding.

Bevoegdheid

 

De HTF biedt een gedegen lerarenopleiding, waar de filosofische vakinhoud voorop staat. De HTF verstrekt een erkende bevoegdheid als tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap (Bachelor of Education, BEd). Deze bevoegdheid is nieuw en wordt uitsluitend door de HTF verstrekt. Zie Accreditatie.

Voor studenten die al over een lesbevoegdheid beschikken in een ander vak is deze opleiding een boeiende een verdiepende aanvulling. Een versneld traject (3 jaar) zal in dit geval wellicht tot de mogelijkheden behoren op basis van vrijstellingen.

Studiekosten

Het is in veel gevallen mogelijk een Lerarenbeurs, Tegemoetkoming Leraren of Levenlanglerenkrediet aan te vragen. 

Zie Studiekosten.

bottom of page