Open dag 

FB banner-online open dag-4.jpg

Beste belangstellende,

 

U heeft zich aangemeld voor de online open dag van de HTF. We wensen u alvast van harte welkom.

Indien u nog niet veel ervaring heeft met het gebruik van Teams raden we u aan het voorafgaand aan een online open dag even uit te proberen om in te loggen.

DOWNLOAD HIER DE STUDIEGIDS(EN) Propedeuse en Bachelor

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

 

U kunt deelnemen via onderstaande link:

 

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

 

Mocht u de link niet kunnen openen (bijv. door een pop-upblokkering) kopieer en plak dan onderstaande link in uw browser:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atUXi23239t143wb3ZyJ9NQYmQ0uXadFMgpz1B7nsF3o1%40thread.tacv2/1650966764086?context=%7b%22Tid%22%3a%2288e9b073-7fba-457c-9a87-b5f7062d2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e0d97021-d613-4ea2-84ce-829c12757780%22%7d

Meer info:

Selecteer 'Klik hier om deel te nemen aan de vergadering' om naar een pagina te gaan waar u vervolgens kunt kiezen om deel te nemen op het web of om de bureaublad-app te downloaden. Als u de Teams-app al hebt, wordt deze automatisch geopend.

Als u geen Teams-account hebt, heeft u de optie om uw naam in te voeren om als gast deel te nemen aan de vergadering. Als u een Teams-account heeft, selecteert u 'aanmelden' om deel te nemen aan de vergaderchat en meer. Vervolgens kunt u direct deelnemen aan de vergadering of gaat u naar de lobby waar personen in de vergadering u kunnen toelaten.

Bij inlogproblemen kunt u een Whatsapp-bericht sturen naar 06 43292792. 

Zou u zich even willen afmelden wanneer u toch niet aanwezig kan zijn?

We wensen u een informatieve bijeenkomst toe. 

Namens de directie,

Paul Teule, Martin Slagter en Marjan Hengeveld.

_______________________________________________________

Reglement

Door deel te nemen gaat u akkoord met het gebruik van de video-opname voor PR-doeleinden. Ten behoeve van de veiligheid van de open Teams bijeenkomst stelt de HTF dat schending van gedragsnormen (verstoring van de orde, discriminatie, beledigend taalgebruik of laster) leidt tot blokkering van de deelnemer, het IP-adres en evt. formele consequenties (indien van toepassing).

teams.png