top of page

Open dag 

FB banner-online open dag-4.jpg

Beste belangstellende,

 

U heeft zich aangemeld voor de online open dag van de HTF. We wensen u alvast van harte welkom.

Indien u nog niet veel ervaring heeft met het gebruik van Teams raden we u aan het voorafgaand aan een online open dag even uit te proberen om in te loggen.

DOWNLOAD HIER DE STUDIEGIDS(EN) Propedeuse, Bachelor, (Pre)master.

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

 

U kunt deelnemen via onderstaande links:

 

Microsoft Teams-vergadering

Klik hier om deel te nemen aan de open dag (algemeen plenair) 

vergaderings-id: 351 355 417 142 
Wachtwoordcode: Ek8ndi 

Knip en plak onderstaande link in uw browser, mocht u hinder ondervinden van een popup-blokkering.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdkNzU3NDItMjdjZS00MTYwLTk5ZjQtZWRiYmM5ZDY0NDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288e9b073-7fba-457c-9a87-b5f7062d2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e0d97021-d613-4ea2-84ce-829c12757780%22%7d

Klik hier om deel te nemen aan de groep informatie premaster en master (na het plenaire deel, zie bovenstaande) .

vergaderings-id: 352 589 617 029

Wachtwoordcode: WmymEz

Knip en plak onderstaande link in uw browser, mocht u hinder ondervinden van een popup-blokkering.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlNDg1ZjMtOWZkOS00ZmQxLTgzMTEtN2I3NTUyODJjZmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288e9b073-7fba-457c-9a87-b5f7062d2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22e0d97021-d613-4ea2-84ce-829c12757780%22%7d

Meer info:

Selecteer 'Klik hier om deel te nemen aan de vergadering' om naar een pagina te gaan waar u vervolgens kunt kiezen om deel te nemen op het web of om de bureaublad-app te downloaden. Als u de Teams-app al hebt, wordt deze automatisch geopend.

Als u geen Teams-account hebt, heeft u de optie om uw naam in te voeren om als gast deel te nemen aan de vergadering. Als u een Teams-account heeft, selecteert u 'aanmelden' om deel te nemen aan de vergaderchat en meer. Vervolgens kunt u deelnemen aan de vergadering -op basis van bovengenoemde gegevens- of gaat u naar de lobby waar personen in de vergadering u kunnen toelaten.

Bij inlogproblemen kunt u een Whatsapp-bericht sturen naar 06 43292792. 

Zou u zich even willen afmelden wanneer u toch niet aanwezig kan zijn?

We wensen u een informatieve bijeenkomst toe. 

Namens de directie,

Paul Teule, Martin Slagter en Marjan Hengeveld.

_______________________________________________________

Reglement

Door deel te nemen gaat u akkoord met het gebruik van de video-opname voor PR-doeleinden. Ten behoeve van de veiligheid van de open Teams bijeenkomst stelt de HTF dat schending van gedragsnormen (verstoring van de orde, discriminatie, beledigend taalgebruik of laster) leidt tot blokkering van de deelnemer, het IP-adres en evt. formele consequenties (indien van toepassing).

teams.png
bottom of page