top of page

 Over de HTF

De eerste beroepsopleiding filosofie

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is de eerste en enige erkende beroepsopleiding in Toegepaste Filosofie in Nederland. 

De HTF stelt zich ten doel beroepsonderwijs te verzorgen op hbo-niveau

De HTF verzorgt hoogwaardig beroepsonderwijs in de filosofie en bereidt studenten voor op een beroep als toegepast filosoof op het gebied van media, bestuur, economie en duurzaamheid of als tweedegraadsbevoegd docent Filosofie en Burgerschap  Daarnaast is het mogelijk een vrije studierichting te kiezen. Daarmee willen wij een brug slaan tussen de reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt. 

 

Mensen die zojuist de middelbare school hebben verlaten, vinden bij ons een route naar interessant werk. Ook mensen die al een baan hebben, kunnen bij de HTF terecht: zij kunnen zich bij ons verdiepen in een vak dat een steeds grotere rol in onze samenleving speelt. In onderscheid met de universiteit kan een studie op hbo-niveau primair aandacht besteden aan de beroepspraktijk van toekomstige beroepsbeoefenaren. De toepasbaarheid van het gegeven onderwijs zal steeds voorop staan. Verder is iedereen welkom die geïnteresseerd is in filosofie en daar meer over wil weten, zonder direct een beroepsopleiding te willen volgen. De HTF biedt hun een breed basisjaar aan, de zgn. Basiskwalificatie Filosofie. Interesse in filosofie, maar geen tijd voor het volgen van het hele basisjaar? Of heeft u de behoefte eerste een periode uit te proberen of de opleiding bij u past? Volg dan één of meer Kennismakingsmodules Filosofie.

 

De opleidingen van de HTF worden uitsluitend in deeltijd aangeboden, waardoor een combinatie van leren en werken goed mogelijk is. Noot: deeltijd betekent dat de colleges buiten werktijden op één avond en enkele zaterdagen worden aangeboden. De studielast van 60EC per jaar komt overeen met een voltijdstudie. Zie Jaarindeling colleges

 

De HTF is erkend als Rechtspersoon Hoger Onderwijs door het Ministerie van OCW (NVAO-accreditatie) en bezit het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De HTF is een CRKBO Geregistreerde Instelling. Daarnaast is de HTF geregistreerd als Erkend Leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit

 

Als particuliere beroepsopleiding op hbo-niveau wil de HTF zich in kwalitatief opzicht onderscheiden van het reguliere hbo. Bij de HTF worden alle lessen verzorgd door hoogopgeleide docenten (minimaal master) met relevante werkervaring in het beroep waartoe zij opleiden. Verder worden er verhoudingsgewijs veel contacturen gegeven en vindt er tijdens de colleges veel kennisoverdracht plaats. Hiernaast bestaat een deel van de opleiding uit (begeleide) zelfstudie. Een groepsopdracht, projectonderwijs of competentiegericht onderwijs wordt bij de HTF zeer zelden aangeboden. Hiermee onderscheidt de HTF zich van het reguliere hbo.

 

 

Platte organisatie

 

De HTF is een platte organisatie met weinig overhead. In het onderwijsconcept van de HTF is geen plaats voor bestuurs- en managementlagen. De bestuurders van de HTF houden zich voornamelijk bezig met het primaire proces: het geven van lessen, het ontwikkelen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit. Administratieve en beleidsmatige processen worden zo eenvoudig mogelijk ingericht en zijn dienstverlenend van aard.

 

Gegevens

 

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V.

Statutair gevestigd te Tiel (Akelei2, 4007 TA)

KvK Midden-Gelderland, inschrijfnr.: 64242935

BTW-nr.: NL855582030B01

Bankrekeningnr.: NL91 TRIO 0197 9178 79 - TRIODOSBANK ZEIST t.n.v. HTF

Leslocatie: kijk HIER.

Instellingsbestuur

Drs. M.A. Slagter, algemeen directeur

Drs. P. Teule, directeur onderwijs

Mevr. H.M. Hengeveld, directeur bedrijfsvoering

Gegegevens t.b.v. aanvraag krediet bij DUO

Naam opleiding :  B Toegepast Filosoof 

Studie code (croho) : 35528 

Brin code :  31PT 

Vorm : DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per 01-05-2020 

Naam opleiding : M Toegepast Filosoof

Studiecode (croho) : 70228

Brin code :  31PT 

Vorm : DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per 01-09-2023 

 

Jaarverslag 

Bekijk HIER het jaarverslag studiejaar 2021.

 

NVAO_edited.png
HTF-erkend-leerbedrijf.png
bottom of page