top of page

Phronèsis - vakblad voor toegepaste filosofie

Afbeelding1.jpg

Denken moet je doen!


Alle mensen streven van nature naar kennis, schreef Aristoteles. Maar ze krijgen het niet cadeau. Wijsheid is geen toestand of eigenschap, maar een activiteit. Denken moet je doen. Daarom maakte hij een onderscheid tussen sophia - theoretische kennis - en phronèsis - toegepaste of praktische wijsheid. 

Vakblad voor toegepaste filosofie


Dit laatste is de kern van de HTF en van Phronèsis - Vvakblad voor toegepaste filosofie. Phronèsis wordt gemaakt door een redactie bestaande uit HTF-studenten en docenten. Het blad verschijnt 3x per jaar, het online magazine wordt up to date gehouden.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Phronèsis rekenen we iedereen die in een professionele context te maken heeft filosofische en ethische vragen, maar zelf niet filosofisch geschoold is. Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • de beleidsmedewerker bij een gemeente die een gemeentelijk standpunt inzake (de intocht van) Zwarte Piet moet formuleren;

  • de Open Source-onderzoeker bij een omroep, die zich afvraagt wat de kernwaarden van zijn team zijn en welke ethische normen t.a.v. privacy hij wil hanteren;

  • de voorlichter van een bedrijf die geconfronteerd wordt met dubieuze praktijken binnen het bedrijf, terwijl hij geacht wordt dit beleid naar buiten toe te verdedigen; 

  • de docent in het voortgezet onderwijs die te maken heeft met vragen van leerlingen over nepnieuws, integratie, duurzaamheid en de plotselinge opkomst van populistische partijen.

 

Verder rekenen we tot de doelgroep: alle publieksfilosofen en degenen die dat willen worden. Dat wil zeggen: iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt (of wil bezighouden) met de toepassing van praktische filosofie in een professionele context. 

 

Phronèsis verschijnt 3x per jaar en wordt in print uitgegeven. Artikelen uit de geprinte versie verschijnen ook op de website van Phronèsis: pronesismagazine.nl. Elk nummer bevat in principe beknopte artikelen van ca. 1000 woorden en één coverartikel van ca. 2000 woorden. Vaak bevat het nummer een interview met een praktiserend Toegepast Filosoof. Vaste rubrieken zijn: de column, de Boekenplank, Uit de Mediakast, Voor u gespot en Filosofie op straat.

Het is mogelijk een abonnement af te sluiten op Phronesis. Voor slechts 15 euro per jaar ontvangt u

3 nummers van Phronesis - Vakblad voor toegepaste filosofie ! Losse verkoop: 6,00.

Ga voor meer info naar 

www.phronesismagazine.nl

 

bottom of page