top of page

Actueel

Korting premaster en positieve ontwikkelingen STAP-budget

ALLE FINANCIELE VOORDELEN VAN STUDEREN BIJ DE HTF OP EEN RIJTJE

✔️ Maarliefst 2000 euro korting op de premaster bij inschrijving vóór 15 juli

✔️ Positieve ontwikkeling STAP-subsidie

✔️ Uitproberen (bijna gratis) of de studie bij je past

✔️ Laag instellingstarief (collegegeld tweede opleiding)

✔️ Voordeel voor herinstromers

✔️ Verlenging aanvragen HTF-studiebeurs tot 15 juliDe HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is een particuliere opleidingsaanbidder, d.w.z.: we ontvangen geen geld van de overheid. Desondanks proberen we toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in een loopbaan als toegepast filosoof of docent Filosofie en Burgerschap. Op deze manier willen we toegepaste filosofie in de haarvaten van de samenleving brengen omdat we geloven in de meerwaarde van filosofie in de huidige complexe samenleving. Lees hier alles over de financiële voordelen.


Korting Premaster Toegepast Filosofie

Eenmalig (uitsluitend in 2023) bieden we inschrijvers voor de Premaster Toegepaste Filosofie maarliefst 2000 euro korting bij inschrijving vóór 15 juli a.s.


Subsidie voor OCW-erkende opleidingen

Het ministerie van SZW onderzoekt de mogelijkheid om het subsidiabele onderwijsaanbod (variant op het STAP-budget) vanaf het september-tijdvak te beperken tot OCW-erkende opleidingen. Daarmee wordt het aantrekkelijk om gericht te kiezen voor een geaccrediteerde opleiding. De opleidingen van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie zijn geaccrediteerd en daarmee STAP-subsidiabel.

Subsidie meerjarige scholing

De subsidieregeling STAP-budget sloot tot op heden niet aan op meerjarig (overheidserkend) onderwijs. Per 3 juli 2023 worden wijzigingen in de uitvoering doorgevoerd om meerjarig overheidserkend onderwijs beter te faciliteren. Hierdoor wordt het voor deelnemers mogelijk om pér opleidingsjaar van een meerjarige opleiding (een variant op) het STAP-budget aan te vragen.


Opleiding (bijna gratis*) uitproberen

U kunt uitproberen of de bachelor toegepaste filosofie bij u past door eerst losse modules te volgen. Voor een modulepakket voor een hele periode van 3 maanden kunt u zelfs een STAP-budget aanvragen. Hiermee voorkomt u onnodige collegegeldkosten wanneer de opleiding toch niet bij u blijkt te passen. * U dient wel aan de voorwaarden van de STAP-regeling te voldoen.


Collegeld tweede opleiding VOORDEEL

Heeft u eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wilt u een tweede studie volgen? Dan valt u bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidings-aanbieder geen overheidsfinanciering voor u ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelde. Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar.

Laag Instellingstarief

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zgn. instellingstarief genoemd. De HTF houdt het instellingstarief laag o.a.door een minimum aan overhead te hanteren.

​Reguliere hbo-opleidingen hanteren een instellingstarief wanneer u bijv. een tweede opleiding volgt in het hoger onderwijs. Deze tarieven variëren voor bacheloropleidingen van ca. € 7.500 tot € 12.000 per jaar. Voor masteropleidingen betaalt u elders in het regulier onderwijs ca. € 8.500 tot €16.000 per jaar. Particuliere aanbieders hanteren tarieven die nog vele malen hoger liggen.


Studiebeurs: aanvragen tot 15 juli

Kunt u ondanks bovenstaande voorwaarden de studie niet betalen, maar bent u wel zeer gemotiveerd om deel te nemen? De HTF stelt jaarlijks drie beurzen ter beschikking. De aanvraagtermijn is verlengd tot 15 juli a.s.

200 euro korting voor herinstromers bachelor

Heeft u in het verleden (min. 1 jaar of langer gelden) deelgenomen aan een jaaropleiding bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie maar deze niet afgerond? U krijgt dan bij herinschrijving éénmalig €200,00 korting op uw jaarbedrag collegegeld. Vermeld op het inschrijfformulier bij opmerkingen dat u een herinstromer bent en in welk studiejaar u eerder heeft deelgenomen.

Levenlanglerenkrediet

Het aanvragen van een studielening of basisbeurs is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden (de rente is nu 0,0%) geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. U kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar).


Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien u werkzaam bent of wil worden in het onderwijs. Het is mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen voor een studie bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.


Subsidie tweede lerarenopleiding

Bent u al bevoegd leraar en wilt u een 2e lerarenopleiding doen waarvoor u instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt u de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen.


Stage als onderdeel van de opleiding

Loopt u stage of werkt u als onderdeel van uw opleiding? En heeft u daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was u in loondienst bij het bedrijf waar u stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op uw stagevergoeding of loon. U kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven.


Neemt u bij evt. gerust contact met ons op.
bottom of page