Actueel

Maak een goede start en voorkom een te hoge studieschuld!


Wil jij je studieschuld binnen de perken houden of zelfs voorkomen? Dan is een combinatie werken en leren misschien iets voor jou.

Particuliere opleiding niet duurder dan regulier onderwijs

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is een particuliere opleiding, die kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt en begeleiding op maat biedt. Particuliere scholen zijn doorgaans aanzienlijk duurder dan het reguliere onderwijs. Het collegegeld dat de HTF vraagt, ligt verhoudingsgewijs echter lager dan de tarieven die het reguliere hbo rekent *).

Geen studiefinanciering

Omdat de HTF alleen deeltijdonderwijs biedt, kunnen studenten geen aanspraak maken op een studiebeurs. Dit nadeel lijkt groter dan het is. Eind 2015 wordt voor Nederlandse hbo-studenten het sociaal leenstelsel van kracht. Dat betekent in de praktijk dat de studiefinanciering komt te vervallen en vervangen wordt door de mogelijkheid een lening aan te gaan.

Werken en leren

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

*) Noot: de kosten voor reguliere 4-jarige hbo-opleidingen deeltijd zijn max. € 1906 per jaar volgens de vastgestelde wettelijke norm voor het studiejaar 2014. Dat betekent max. € 7624 exclusief de bijkomende kosten zoals de kosten voor de 21+toets. De studiekosten van de HTF bedragen € 2500 per jaar, met een totaalbedrag van € 7500 inclusief examengelden, inschrijfgeld en (indien nodig), de 21+toets (indexering voorbehouden).

Lees meer >

#htf #hogeschoolfilosofie #hogeschoolvoortoegepastefilosofie #studiekosten #kosten #leenstelsel #studiebeurs

Nieuw
Recente berichten