Actueel

Succesvolle derde open dag Hogeschool voor Toegepaste Filosofie


Ook de derde open dag van de HTF werd goed bezocht. Na een presentatie over de opleiding en de diverse studierichtingen door de docenten Martin Slagter, Sjoerd Slagter, Joep Dohmen en Joan de Ruijter, was er ruimte voor nadere kennismaking en het stellen van vragen. Wederom mogen we een aantal nieuwe studenten verwelkomen. Naar aanleiding van de toenemende belangstelling zal in juli een extra open dag worden gepland. Meer informatie hierover wordt binnenkort op de website vermeld.

#eerstehbofilosofie #filosofie #filosofieutrecht #hbofilosofie #hogeschoolfilosofie #hbofilosofie #hogeschoolvoortoegepastefilosofie #joepdohmen #martinslagter #toegepastefilosofie

Nieuw
Recente berichten