Actueel

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)


Hogeschool voor Toegepaste Filosofie lid van de NRTO

De HTF is blij met de toelating tot de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

De HTF conformeert zich aan de kwaliteitseisen, gedragscode, geschillencommissie en algemene voorwaarden van de NRTO. Eveneens biedt de NRTO deskundig advies aan startende opleidingen zoals de HTF. Door het lidmaatschap van de NRTO heeft de HTF de eerste stap gezet richting accreditatie.


Nieuw
Recente berichten