Actueel

Docent Martin Slagter in Volksrant over het belang van filosofieonderwijs | 'Over twintig jaar is de


Het nut van leren nadenken

'Niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden is in deze visie van belang, maar ook de ontwikkeling van het vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken. Onderwijs draait in deze visie om identiteitsvorming: onderwijs helpt je te worden wie je bent. Niet alles laat zich definiëren in termen van (economisch) nut. Sommige zaken in de vorming van jonge mensen hebben intrinsieke waarde. Dat wil zeggen: ze zijn geen middel om iets anders te bereiken, maar doel op zichzelf.'

(...) 'Over twintig jaar zal de helft van alle huidige beroepen verdwenen zijn, zo is de verwachting. Tegen deze achtergrond lijkt het niet erg zinvol om jongeren in het onderwijs op specifieke beroepen voor te bereiden. De arbeidsmarkt van de toekomst zal in toenemende mate behoefte hebben aan ‘generalisten’: breed opgeleide professionals die helder en onafhankelijk hebben leren nadenken, en in staat zijn nieuwe ontwikkelingen te doorgronden. Daarmee lijken jongeren, ook in het beroeps en hoger onderwijs, meer te hebben aan onderwijs in filosofie en morele vorming, dan aan het verwerven van specifieke beroepsvaardigheden. Filosofie en Bildung zijn in een ‘vloeibare samenleving’ veel nuttiger dan in het oude paradigma verondersteld wordt. Het vertrouwde onderscheid tussen de instrumentele en intrinsieke waarde van schoolvakken is aan het verschuiven.'


Nieuw
Recente berichten