Actueel

Belastingvoordeel bij studeren in deeltijd


Voordelen studeren in deeltijd

In 2015 wordt de basisbeurs vervangen door een studielening. De combinatie werken en leren biedt dan grote voordelen; een studielening kan worden beperkt of voorkomen.

Ook belastingtechnisch kan het aantrekkelijk zijn om een deeltijdopleiding te volgen, zowel voor de student als de werkgever.

Belastingvoordeel voor particulieren

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt mag je aftrekken van je inkomsten.

Berekening

Tel de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie die je volgde bij elkaar op. Vervolgens trek je hier de vergoeding die hebt gekregen (bijvoorbeeld van je werkgever) van af. Tot slot trek je hiervan de drempel af. Deze is € 250 vanaf 2013. Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald. In het aangifteprogramma en het aangifteformulier staat wat je wel en wat je niet kunt aftrekken.

Stage als onderdeel van je opleiding

Loop je stage of werk je als onderdeel van je opleiding? En heb je daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was je in loondienst bij het bedrijf waar je stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op je stagevergoeding of loon. Je kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de fiscale mogelijkheden.

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is CRKBO geregistreerd. Dat betekent dat er tegen 0-tarief (zonder BTW) wordt gefactureerd. Meer over de studiekosten van de HTF vind je op de website.

#filosofie #filosofieutrecht #hbofilosofie #hboopleidingfilosofie #hogeschoolfilosofie #kosten #opleidingfilosofie #studiekosten #studiebeurs #belasting #belastingvoordeel #deeltijd #studren

Nieuw
Recente berichten