Actueel

Docent Joep Dohmen in NRC | 'Heb de moed om oud te worden. '


HEB DE MOED OM OUD TE WORDEN - Houdt het leven na uw 75ste op?

De gerenommeerde Amerikaanse hoogleraaren bio-ethicus Ezechiël Emanuel verklaarde onlangs dat hij op zijn 75ste uit het leven wil stappen, om het fysieke en mentale verval van het ouder worden vóór te zijn. Zijn voornemen is gebaseerd op een armzalig en achterhaald beeld van het moderne ouder worden, aldus Joep Dohmen.

Wanneer wilt u dood? Alweer enkele jaren geleden verscheen in Nederland het roemruchte pamflet Uit vrije wil (2010). Meer dan 130.000 Nederlanders tekenden een petitie die inhoudt dat ze zelf het tijdstip van hun dood willen bepalen. Hun levenseinde moet geen lange lijdensweg worden. Onlangs zette de gerenommeerde Amerikaanse hoogleraar en bio-ethicus Ezechiël Emanuel (58) een opmerkelijke stap verder. Hij geeft namelijk exact aan op welke leeftijd hij eruit wil stappen: op zijn 75ste. (NRC 18/19 okt.)

Fysieke achteruitgang en gebrek aan creativiteit en productiviteit zijn pijnlijk maar niet wezenlijk. Het allerergste, meent Emanuel, is dit: “We willen als onafhankelijk worden herinnerd en niet worden ervaren als last.’ Emanuel wil herinnerd worden als een succesvol wetenschapper, een krachtige vaderfiguur en selfmade man die op zijn 58ste nog de Kilimanjaro beklom. Sterf je op je 75ste, dan hebben je (klein)kinderen geen last meer van de donkere schaduw die de pater familias over zijn gezin werpt.

Joep Dohmen vindt dat een armzalig en achterhaald beeld van het moderne ouder worden. Ook de hoge leeftijd kent zijn bloei. Het belangrijkste aan ouder worden is misschien wel dat je merkt dat je wijzer bent geworden. Je innerlijke groei heeft je een soort morele zekerheid gegeven. Je bent rijper geworden of, om het met een ouderwets woord te zeggen: je hebt karakter gekregen. Ik waag het om te zeggen dat ouder worden de mogelijkheid biedt om tot echte levensvervulling te komen. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan.'

Onze samenleving is geen verzameling van onafhankelijke en onkwetsbare individuen. En ons leven is iets anders dan een carrière. Mensen zijn vanaf hun geboorte afhankelijk van anderen en blijven hun hele leven lang op elkaar aangewezen. Ook zijn we van meet af aan kwetsbaar: fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal. Het hele leven is een en al eindigheid en vergankelijkheid: jeugd, vriendschappen, relaties, wonen, leren, werken, reizen. En zinvolheid omvat heel andere kwaliteiten dan roem en succes. Afhankelijkheid, kwetsbaarheid, eindigheid en zin zijn fundamentele dimensie van het hele leven –

die komen niet pas aan het einde van ons leven in beeld.

Lees het hele artikel van Joep Dohmen in het

NRC Handelsblad van 27/12/2014 of download via de website van de UVH.

Lees meer over Joep Dohmen>


Nieuw
Recente berichten