Actueel

Liefde als Filosofisch Thema | vrijdag 10 april Amsterdam | I.s.m. de Hogeschool voor Toegepaste Fil


Liefde als Filosofisch Thema

Vrijdag 10 april 2015, 16.00-18.30 Spui 25, Amsterdam

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte & Spui25

Sprekers: dr. Katrien Schaubroeck, prof. Jan Bransen, prof. Frank Hindriks en dr. Charles Hupperts.

Vier filosofen laten hun licht schijnen over een thema dat in hun discipline lange tijd onderbelicht is gebleven: de liefde. Maar ook als filosofisch thema werpt ‘liefde’ een waar palet van vragen en paradoxen op. Hebben we lief om de juiste redenen? Zijn er meer en minder passende objecten van liefde?

Liefde is ongetwijfeld één van onze krachtigste drijfveren en misschien wel onze belangrijkste bron van zingeving. In de populaire cultuur is het thema ‘liefde’ dan ook alomtegenwoordig. Als onderwerp voor filosofen is liefde echter veelal onderbelicht gebleven; nog steeds staat het in de schaduw van thema’s als betekenis, kennis, vrije wil of rechtvaardigheid. Deze situatie lijkt gelukkig aan het veranderen: illustere auteurs als Frankfurt en Wolf hebben zich het thema eigen gemaakt en maken veel debat los. Niet verwonderlijk, want het thema ‘liefde’ werpt een waar palet van vragen en paradoxen op. Kan liefde bijvoorbeeld ambigu zijn? Hebben we lief om goede redenen of juist niet? Is liefde een kwestie van identificatie of juist de erkenning van een anders autonomie? Zijn er meer en minder passende objecten van liefde? Kan liefde verdiend worden? Het zijn kwesties die vragen om filosofische reflectie, maar die ons ook persoonlijk aangaan.

Aanmelden via de website >

Namens de redactie van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte

Wim de Muijnck en Jelle de Boer (HTF docent)

In samenwerking met

Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

Amsterdam University Press

.

#htf #hogeschoolvoortoegepastefilosofie #liefde #UVA #jelledeboer #Spui25 #AmsterdamUniversityPress

Nieuw
Recente berichten