Actueel

Zijn er redenen om filosofie te studeren?


Zijn er redenen om filosofie te studeren?

Afgelopen vrijdag 10 april was ik als student van de HTF aanwezig bij het inspirerende symposium over de liefde als filosofisch thema. Eén van de vragen die naar voren kwam, was: “Zijn er redenen voor liefde?” Naar aanleiding hiervan begon ik verbanden te zien tussen redenen voor liefde en redenen om filosofie te studeren.

Liefde en studie

Als we van een persoon houden, kunnen we allerlei redenen opnoemen waarom we juist van deze persoon houden. Wanneer ons gevraagd wordt waarom we voor een bepaalde studie kiezen, kunnen we ook genoeg redenen aanhalen om onze keuze te rechtvaardigen.

Stel dat je alleen vanwege bepaalde redenen een persoon lief hebt of alleen vanwege bepaalde redenen filosofie wil gaan studeren. Zijn liefde en studie dan geen lege begrippen, die alleen terug te voeren zijn op een volledig rationele benadering van hoe jij je keuzes maakt?

Keuze van het hart

Net als bij de keuzes om lief te hebben of om filosofie studeren gaat aan de redenen van het verstand nog iets vooraf. Dit is mijns inziens de keuze van het hart. Van het hart wordt gezegd dat zijn keuzes ondoorgrondelijk zijn, maar dat het altijd weet wat goed voor je is. In combinatie met de goede redenen heb ik vanuit mijn hart gekozen voor de studie filosofie.

Heb jij je keuze voor je studie nog niet gemaakt en heb je filosoferen altijd al leuk gevonden? Volg dan je hart in combinatie met de voor jou goede redenen. En kom een kijkje nemen op de open dag die op zaterdag 18 april plaatsvindt. Meld je nog wel even aan via de website.

Arie van Andel (student 1e jaar HTF)

#filosofie #studiefilosofie #opendag #htf #toegepastefilosofie #liefde #redenenstudie

Nieuw
Recente berichten