Actueel

Prof. dr. Arjo Klamer als tweede hoogleraar verbonden aan de HTF | Economie & Duurzaamheid


Een andere kijk op economie

We zijn bijzonder trots Arjo Klamer in ons docententeam te mogen verwelkomen! Arjo Klamer is een grote naam op het gebied van de zgn. 'andere kijk op economie'. Hij publiceerde vele boeken met als hoofdthema: een op waarden gebaseerde economie waarin geld als middel fungeert, niet als doel op zichzelf. Hij gaat uit van een economie die niet op onbegrensde groei is gebaseerd, maar de zgn. 'economie van het genoeg'.

Nieuwe afstudeerrichting Economie & Duurzaamheid

Prof. dr. Klamer gaat zich, samen met Sander Geenen (docent algemene economie en de economie van culturele industrieën aan de Erasmusuniversiteit), bezig houden met de ontwikkeling van onze nieuwe afstudeerrichting Economie & Duurzaamheid.

Deze afstudeerrichting leidt op voor beleidsondersteunende en adviserende functies op het gebied van de ‘andere’ economie.

Het aantal economen dat op een andere, meer verantwoorde manier economie wil bedrijven, groeit snel. Het gaat in deze studierichting om een soort economie die niet dogmatisch van groei uitgaat, die het thema ‘duurzaamheid’ serieus neemt en die maatschappelijk verantwoord ondernemen een warm hart toedraagt. De belangstelling voor deze manier van ondernemen (Triodos Bank, ASN) zit duidelijk in de lift en zal in de toekomst steeds belangrijker worden.

Vakken

In het tweede leerjaar worden zowel algemeen-filosofische als richtingspecifieke vakken gegeven. Zie voor de algemene vakken onder 'Basiskwalificatie Filosofie'. In het derde en laatste leerjaar worden hoofdzakelijk richtingspecifieke vakken gegeven. Dit jaar wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie.

Richtingspecifieke vakken voor de studierichting ED zijn o.a. :

  • Economie & Ethiek

  • Andere economie

  • Utopieën en Dystopieën

  • Geschiedenis van economisch denken

Over Prof. dr. Arjo Klamer

Klamer studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Wethouder Sociale Zaken en Participatie in Hilversum. Na het behalen van zijn doctorsgraad, heeft hij gedoceerd aan Wellesley College en George Washington University in de VS. In 1984 kreeg zijn boek Conversations with Economists wereldwijd veel aandacht. Het boek Speaking of Economics, gaat verder in op de fundamentele verschillen in zienswijzen binnen de economische discipline. Op dit moment werk Klamer aan een boek met de titel Doing the Right Thing. In dit boek wordt een op waarden gebaseerde benadering binnen economie geformuleerd, die leidt tot een herinterpretatie van concepten als rijkdom en armoede.

Lees meer over zijn publicaties op zijn website http://www.klamer.nl/

.

#ArjoKlamer #Economie #Duurzaamheid #Hogeschool #Utrecht #Klamer #Geenen #Sander #inkomen #ethiek #cultureleeconomie #waarden #afstuderrichting #Utopie #dystopie #hoogleraar

Nieuw
Recente berichten