Actueel

Is studeren voor jou financieel niet haalbaar? | De HTF stelt drie studiebeurzen ter beschikking


HTF niet duurder dan regulier onderwijs

De HTF heeft als doel om filosofieonderwijs op hbo-niveau breed toegankelijk te maken. Daarom houden we het collegegeld en andere kosten zo laag mogelijk. Voor de gehele (driejarige) opleiding betaal je bij de HTF in totaal zelfs minder collegegeld dan bij reguliere (vierjarige) hogescholen.

Is studeren financieel toch niet haalbaar?

Voor wie de kosten desondanks een onoverkomelijk probleem vormen, stelt de HTF voor studiejaar 2015/2016 een drietal studiebeurzen ter beschikking. Studenten aan wie een studiebeurs wordt toegekend, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting om collegegeld te betalen gedurende het eerste jaar. Studieboeken komen voor eigen rekening. Na het eerste jaar wordt bekeken of de studiebeurs verlengd wordt.

Voor wie?

Om in aanmerking voor een HTF-studiebeurs te komen, dien je in de eerste plaats aantoonbaar gemotiveerd te zijn voor een studie aan de HTF. Tijdens een assessment wordt deze motivatie onderzocht en bekeken hoe kansrijk je bent om het eerste jaar met goed gevolg af te sluiten.

Overige eisen

Verder gelden voor toekenning een studiebeurs de volgende eisen:

  • Je voldoet aan de toelatingseisen die de HTF stelt.

  • Een inkomenstoets (extern afgenomen) bevestigt dat je de studie niet (volledig) kunt financieren.

  • Je bent bereid in positieve zin bij te dragen aan de naamsbekendheid en het imago van de HTF (bijv. ondersteunen op open dagen, artikelen schrijven, flyeren, etc.)

Persoonlijke informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Hoe meld je je aan?

Schrijf een motivatie waarom juist jij voor de beurs in aanmerking zou moeten komen, in max. 1000 woorden.

Stuur je motivatie vóór 15 juni 2015 , o.v.v. Studiebeurs, naar administratie@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Veel succes gewenst.

Noot: Één van de drie beurzen wordt beschikbaar gesteld door anonieme sponsoren. We waarderen dit zeer!

#beurs #studiebeurs #htf #filosofie #toegepastefilosofie #inkomen

Nieuw
Recente berichten