Actueel

Heb jij net je mbo-diploma op zak, wil je graag doorleren, maar voel je niets voor een hoge studiele


Ben jij mbo'er of havist? Voel jij wel iets voor een studie filosofie met mooie beroepsmogelijkheden? Aarzel je nog omdat een vervolgstudie in het hbo tegenwoordig erg duur is?

Geen studiefinanciering

Vanaf komend studiejaar treedt het sociaal leenstelsel in werking. Dat betekent dat je geen recht meer hebt op een studiebeurs voor het hbo en de unversiiteit. Je kunt alleen nog geld lenen voor je studie. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze studieschulden enorm oplopen. Veel studenten aarzelen om die reden om aan een hbo-studie te beginnen.

Kies deeltijd, voorkom schulden

Misschien is een deeltijdstudie dan iets voor jou? Studeren in deeltijd biedt als voordeel dat je erbij kunt werken.

Dit maakt dat je een studielening kunt beperken of zelfs voorkomen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Belastingvoordeel

Belastingtechnisch kan het aantrekkelijk zijn om een deeltijdopleiding te volgen, zowel voor de student als de werkgever. Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt mag je aftrekken van je inkomsten.

Particuliere opleiding niet duurder dan het reguliere hbo

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is een particuliere opleiding, die kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt en begeleiding op maat biedt. Particuliere scholen zijn doorgaans aanzienlijk duurder dan het reguliere onderwijs. Het collegegeld dat de HTF vraagt, ligt verhoudingsgewijs echter lager dan de tarieven die het reguliere hbo rekent.

Lesuren

De colleges worden gegeven op dinsdagavond (18.00-21.30 uur) en twee keer per maand op zaterdagochtend (9.30-12.30 uur). Dit biedt je voldoende gelegenheid om een studie te combineren met werken. Daarnaast wordt er veel tijd geïnvesteerd in (begeleide) zelfstudie. Een voordeel van zelfstudie is dat je het zelf kan inplannen. Het combineren van studie en werk is wel intensief, maar biedt in dit opzicht dus ook grote voordelen. Ben jij bereid een paar jaar flink je handen uit de mouwen te steken?

Lees meer over studiekosten op de website of neem contact met ons op voor meer informatie.

#leenstelsel #uitdaging #hboopleidingfilosofie #hogeschoolvoortoegepastefilosofie #studiekosten #studiebeurs #studiefilosofie

Nieuw
Recente berichten