Actueel

Een nieuwe kijk op economie | de module Economie en Filosofie gaat van start


Volgend gaat de nieuwe afstudeerrichting Economie & Filosofie van start bij de HTF.

Een 'andere kijk op economie' is eveneens relevant voor beleidsmakers, bestuurders en journalisten.

Op 17 november gaat voor de afstudeerrichtingen Journalistiek & Media en Beleid & Bestuur de eerste module van prof. dr. Arjo Klamer van start: Economie en Filosofie.

Hoe is het gekomen dat de waarde van een samenleving bepaald wordt door een getalletje, en wel het getalletje van de percentage verandering van het binnenlands bruto product? Hoe kan het dat mensen zich laten bepalen door het winstmotief en de prijs van dingen?

In deze module leer je op filosofische wijze naar de economie te kijken. Je leert te denken en te kijken voorbij de prijs en je zult dat de economie over veel meer gaat dan markten en geld.

We zullen eerst de filosofische perspectieven van de Griekse filosoof Aristoteles en de Schotse vader van de moderne economie Adam Smith bestuderen. We zullen hun denkbeelden tegen het licht van het hedendaagse economische denken houden.

We zullen vervolgens een op waarden gebaseerde benadering van de economie bestuderen. Je zult gaan inzien dat economie uiteindelijk een morele wetenschap is, zoals onder meer betoogd door de beroemde econoom Keynes.

Na bestudering van een aantal bekende utopieën, zal je gevraagd worden je eigen utopie te formuleren. Daaraan kunnen we jouw doelwaarden ontlenen. . Deze ideeën worden samengebracht in de beantwoording van de vraag hoe er een duurzame samenleving gevormd kan worden.

Interesse in de afstudeerrichting Economie & Duurzaamheid? Neem dan gerust contact op.


Nieuw
Recente berichten