Actueel

Impressie symposium 5 maart: Diversiteit, cultuur en media


Afgelopen zaterdag was eerste symposium van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie een feit: een geslaagde bijeenkomst waarin inspirerende sprekeres en een betrokken publiek van gedachten wisselden over het thema 'Diversiteit, cultuur en media: journalistieke duiding in een multiculturele chaos'.

Na de opening door opleidingscoördinator en oprichter van de HTF Drs. Martin Slagter gaf Ing. Willem Schoonen (eindredacteur Trouw en docent HTF) zijn ervaring en visie weer op sociale media versus kwaliteitsjournalistiek. Uit onderzoek blijkt dat (jonge) mensen meer vertrouwen hebben in het nieuws dat hun vrienden melden, dan in de berichten van journalisten. Wat zegt dit over nieuwsgebruik en nieuwsperceptie?

Naima Albdiouni, MA (auteur, opnimaker, columnist De Standaard) pleit voor meer diversiteit voor en achter de schermen t.b.v. een betere weerspiegeling van de samenleving en waarheidsgetrouwer berichtgeving. Zolang je de 'ander' bekijkt als zijnde een issue, een case, vergeet je in te zien dat er allerhande (commerciële) opportuniteiten zijn.

Leon Heuts, MA (hoofdredactuer Filosofie Magazine) schetste een verschil tussen wetenschappelijke en journalistieke feiten: evidencebased feiten met een wetenschappelijke interpretatie versus een morele duiding van feiten als taak van de journalistiek. Op basis van dit verschil in interpretatie blijkt het vertrouwen van de wetenschap in de journalistiek (en nieuwslezer) al sinds de oudheid een issue te zijn.

Prof. dr. Joep Dohmen (docent HTF en lector Bildung) schetste de snelheid en mate van verandering t.a.v. informatie en communicatie in de afgelopen vijftig jaar. Hoe gaan jongeren vandaag met de media om? Dohmen sprak over authenticiteit versus het bouwen van een (schijn)identiteit, de maakbaarheid van je eigen biografie. Is het mogelijk om een programma mediawijsheid te ontwikkelen, en (hoe) zouden journalisten daar zelf weer op in kunnen spelen?

Er werd een boeiende discussie gevoerd tussen sprekers en publiek tijdens de formumdiscussie, geleid door dagvoorzitter Dr. Jelle de Boer (docent HTF). Tijdens de borrel na afloop bleek dat er voldoende reden is deze discussie nog eens voort te zetten.

We kijken terug op een geslaagde dag. Een uitgebreider verslag en een foto/videoreportage wordt t.z.t. beschikbaar gesteld via de website van de HTF.


Nieuw
Recente berichten