Actueel

Volg twee bijzondere kennismakingsmodules Levenskunst en Wijsgerige Antropologie met korting.


Twee boeiende modules gegeven door twee zeer aansprekende hoogleraren: vanaf 17 november starten de modules Levenskunst door prof. dr. Joep Dohmen en de module Wijsgerige Antropologie door prof. dr. Jan Bransen. De modules worden op dezelfde data na elkaar gegeven, gedurende 7 weken en (desgewenst) twee tentamenweken.

Levenskunst:: In de module Levenskunst wordt de ontwikkeling van de filosofie behandeld aan de hand van de Grote Filosofen met Levenskunst als centraal thema. Je maakt kennis met de bakermat van de filosofie in het oude Griekenland: de natuurfilosofen, Socrates, Plato en Aristoteles. Vervolgens doorloop je aan de hand van het thema ‘levenskunst’ de gehele geschiedenis van de filosofie. Deze kennismaking eindigt met de belangrijkste postmoderne filosofen: Michel Foucault en Richard Rorty. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor discussie en debat. Jouw actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Wijsgerige Antropologie: In de wijsgerige antropologie gaat het om de menselijke zelfinterpretatie. Wat moeten wij van onszelf denken? Wat is onze plaats in het universum? Wat is mijn plaats in onze taalgemeenschap? Deze vragen zullen verkend worden aan de hand van een aantal centrale kwesties: de verhouding tussen mens en dier, het normatieve gewicht van redenen, de vrije wil, het verschil tussen kennis en liefde, onze persoonlijke identiteit, autonomie, de verhouding tussen lichaam en geest, de verhouding tussen individu en collectief. We zullen zien waarom over deze kwesties het laatste woord nooit gesproken zal worden, en waarom dat niet erg, maar juist stimulerend en bevredigend is.

Joep Dohmen (1949) studeerde wijsbegeerte in Utrecht en Leuven. In 1994 promoveerde hij cum laude op het boek Nietzsche over de menselijke natuur. Van 1996 tot 2014 was hij hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij is medeoprichter van Filosofie Magazine en was van 1992 tot 1998 adjunct-hoofdredacteur van dit magazine. Dohmen is vooral bekend vanwege zijn publicaties over Nietzsche en levenskunst. In 2008 schreef hij het essay voor de maand van de filosofie: 'Het leven als kunstwerk'. Sinds 2014 is hij verbonden aan het Centrum voor Humanistische Vorming, als lector Bildung en Levenskunst. Die functie vervult hij ook bij de HTF. Daarnaast is Dohmen bij de HTF docent Levenskunst en Retorica en Narrativiteit.

Jan Bransen (1958) studeerde filosofie en sociologie te Utrecht waar hij in 1989 promoveerde op een proefschrift over post-Kantiaans scepticisme. Hij heeft internationaal uitgebreid gepubliceerd op het terrein van persoonlijke identiteit, autonomie, praktische rationaliteit en zelfkennis. Momenteel schrijft hij vooral in het Nederlands voor een breder publiek. Met Laat je niets wijsmaken', over de macht van experts en de kracht van gezond verstand, won hij in 2014 de Socrateswisselbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Ook Word zelf filosoof (2010) was genomineerd voor deze prijs. Bransen is oprichter van Philosophical Explorations. An International Journal for the Philosophy of Mind and Action en hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn huidige onderzoek gaat over de rol die liefde zou kunnen spelen in de huidige participatiemaatschappij bij het corrigeren van de eenzijdige nadruk op het belang van wetenschappelijke kennis. Bij de HTF is Bransen docent Wijsgerige Antrapologie en Toegepaste Ehiek.

Kosten

De Kennismakingsmodules kosten 325,00 per module. Bij deelname aan beide bovengenoemde modules ontvangt u bij inschrijving tussen 15 oktober en 15 november 50 euro korting. Zie Kennismakingsmodules op de website.

Locatie:

Vondellaan 174 te Utrecht (tegenover station Vaartse Rijn/ parkeergelegenheid onder het gebouw)

Tijd:

Wekelijks op donderdagen vanaf 17 november van 18.00- 21.30 uur

Aanmelden kan via de website

http://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/aanmelden

#Filosofie #Lerenfilosoferen #wijsbegeerte #hogeschoolfilosofie #hogeschool #toegepastefilosofie #HTF #Levenskunst #joepdohmen #janbransen

Nieuw
Recente berichten