top of page

Actueel

Basiskwalificatie Filosofie als zinvol tussenjaar


Twijfel jij nog welke studie je wilt kiezen? Wil je er nog even een jaar goed over nadenken, maar wil je dat jaar wel goed besteden? Kies dan voor een filosofisch tussenjaar bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

Behoefte aan verdieping

Filosofie is 'in'. Er worden veel filosofische evenementen georganiseerd (Brainwash, Filosofienacht) en er is zelfs een stand-up-philosophy-podium op Lowlands. Er is onder jongeren duidelijk behoefte aan verdieping. Maar niet alleen onder jongeren: de hele maatschappij worstelt met nieuwe problemen die om nieuwe manieren van denken vragen.

Een filosofisch basisjaar zal daarom niet misstaan op je cv. Zowel in bedrijven als in de publieke sector worden mensen gezocht die de vraag achter de vraag kunnen achterhalen, en een origineel en moreel juist perspectief kunnen bieden. Filosofie is daarom een mooie basis voor ieder beroep waarbij denkkracht wordt gevraagd.

Deze ontdekkingsreis kost je minder dan een jaar backpacken in Australië en geeft je de juiste bagage voor je verdere carrière.

Filosofie geeft je een brede basis

Filosofie ontstond ruim tweeduizend jaar geleden als levenskunst en praktische bezigheid. Pas veel later werd filosofie een academische discipline. Tegenwoordig is er een duidelijke beweging om filosofie terug naar de praktijk te brengen. De maatschappelijke problemen van de eenentwintigste eeuw zijn dermate complex, dat reflectie en verdieping nodig zijn om ze in de juiste context te zien en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen.

Een filosofische benadering garandeert diepte, grondigheid en een origineel perspectief. Een talentvolle en innovatieve deskundige onderscheidt zich van de middelmatige door zijn of haar breedte van visie. Deze visie wordt ontwikkeld via reflecterend en zelfstandig denken, dat wil zeggen: filosoferen.

Opbouw studiejaar

Het eerste jaar is bij de HTF een algemeen basisjaar, dat voor alle afstudeerrichtingen hetzelfde is. Het basisjaar is ook afzonderlijk te volgen als tussenjaar of voor andere belangstellenden.

In dit jaar staan de volgende vakken op het programma:

  • Inleiding filosofie

  • Filosofische vaardigheden

  • Schriftelijke taalvaardigheid

  • Wijsgerige antropologie

  • Wijsgerige ethiek

  • Levenskunst (Geschiedenis filosofie / de Grote Filosofen)

  • Politieke en Sociale filosofie

  • Wetenschapsfilosofie

  • Inleiding op studierichtingen hoofdfase

Meer informatie over de modules en de literatuur:

zie Moduulbeschrijving>

Deze vakken worden in principe schriftelijk getoetst (m.u.v. Filosofische vaardigheden). De modules worden uitsluitend gegeven door hoogopgeleide docenten. De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden, waardoor het mogelijk is te werken naast je studie. Het studiejaar start in september.

Beroepsopleiding

Je kunt na het basisjaar alsnog kiezen voor één van de beroepsrichtingen: Journalistiek & Media, Onderwijs, Beleid & Bestuur, Economie & Duurzaamheid of de Vrije Studierichting. Maar je kunt uiteraard ook elders een studie kiezen. Dit beslis je pas aan het eind van het studiejaar.

Informeer naar de mogelijkheden en kom gerust eens een proefcollege bijwonen om een indruk op te doen.

WWW.HOGESCHOOLVOORTOEGEPASTEFILOSOFIE.NL

#Filosofie #wijsbegeerte #basiskwalificatie #deeltijd #utrecht #vondellaan #tussenjaar #studiekeuze #hogeschool #toegepastefilosofie #geesteswetenschappen #HGU #academie #studie #denken

bottom of page