Actueel

SYMPOSIUM 13 MEI OVER BILDUNG: 'ONDERWIJS ALS PERSOONSVORMING - Filosofen over Bildung'


Zaterdag 13 mei a.s. organiseert de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie haar derde symposium:

'BILDUNG EN PERSOONSVORMING - Filosofen over Bildung'

Bildung

Thema van het symposium is moderne Bildung: de persoonsvorming van jongeren zoals deze in het onderwijs gestalte dient te krijgen. Leidend hierbij is het adviesrapport Ons Onderwijs 2032, waarin wordt gepleit voor aandacht voor persoonsvorming.

Bekende sprekers

* Jasmijn Kester Rector Vathorstcollege Amersfoort, schoolleider van het jaar 2016

* Paul Rosenmöller voorzitter VO-raad, voormalig partijleider Groen Links en lid Tweede Kamer

* Paul Schnabel opsteller rapport Onderwijs 20132, voormalig dir. SCP, lid Eerste Kamer

* Joep Dohmen docent en lector Bildung HTF, emeritus hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek Universiteit voor

Humanistiek Utrecht, Socrateslezing 2017 over Moderne Bildung

* Jan Bransen docent HTF, hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

De filosofen Joep Dohmen en Jan Bransen gaan tijdens het symposium in debat met Paul Schnabel, opsteller van het rapport Ons Onderwijs 2032, Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad en Jasmijn Kester, rector en schoolleider van het jaar 2016. Uitgangspunt is dat in het onderwijs alleen op zinvolle wijze aan persoonsvorming en Bildung gedaan kan worden, als dit vanuit een filosofisch perspectief gebeurt.

Kenniscentrum Bildung

Tijdens het symposium zal tevens het HTF-kenniscentrum ‘Bildung en Persoonsvorming’ geïnstalleerd worden. Het kenniscentrum beoogt een impuls te geven aan onderwijs als persoonsvorming en oplossingen te bieden voor de handelingsverlegenheid die op dit gebied in het onderwijsveld bestaat. Bij de inrichting van het centrum zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de aanbevelingen uit het rapport Ons Onderwijs 2032. Ook het reeds bestaande vak ‘burgerschap’ kan op deze wijze een nieuwe en zinvolle inhoud krijgen.

Datum: zaterdag 13 mei 2017

Tijd: 10.00 - 14. 00 uur

Locatie: nader te bepalen (Utrecht)

Entree: €25 (studenten: €10; HTF-studenten: gratis)

Meld je op tijd aan>

#filosofie #hogeschoolfilosofie #bildung #onderwijs #burgerschap #maatschappijleer #vorming #levensbeschouwing #denkvaardigheid #opvoeding #paulschnabel #paulrosenmöller #janbransen #joepdohmen #utrecht #symposium

Nieuw
Recente berichten