Actueel

HTF ontvangt het NRTO-keurmerk


NRTO-keurmerk

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. heeft op 31 mei 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO- keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat de HTF voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan de HTF aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over de HTF

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is de eerste beroepsopleiding in filosofie in Nederland. De HTF biedt een brede filosofische basis met als afstudeerrichtingen: Journalistiek & Media, Onderwijs, Beleid & Bestuur, Economie & Duurzaamheid en de Vrije Studierichting. Het brede basisjaar is eventueel afzonderlijk te volgen.

Meer informatie: www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

#HTF #Filosofie #nrto #Hogeschool #beroepsopleiding #journalistiek #beleid #bestuur #economie #duurzaamheid #onderwijs #bildung

Nieuw
Recente berichten