Actueel

Cursus Economie en Filosofie - Schrijf je nu in!


Economie = filosofie! Verdiep je inde samenhang tussen beide disciplines in twee boeiende modules voor 575,00 euro.

MODULE ECONOMIE EN FILOSOFIE 1

In dit vak leer je over bekende filosofen/economen die in hun werk de grens opzoeken van filosofie en economie. Je leert hoe filosofisch werk praktische toepassing heeft in het economisch denken. We zullen door de geschiedenis heen wandelen om te kijken wat de grote ideeën van de tijd zijn in de filosofische economie en hoe die verschillen van nu. Na dit vak gevolgd te hebben, zal je weten hoe de economische wetenschap ontstaan en geëvolueerd is en zal je zien hoe economisch denken een onderdeel is van filosofisch denken.

Docenten : dhr. Y. Brantjes / dhr. S. van Dijck / dhr. E. Dekker / W. van der Deijl

Inhoud :

  • de ‘pre-economische tijd’: Aristoteles

  • de ‘eerste econoom’: Adam SmithKarl Marx: zeer invloedrijke 18e eeuwse filosoof, econoom, socioloog, politicoloog en revolutionair; bekend om zijn uitgesproken kritiek op het kapitalisme

  • John Rawls: misschien wel de meest invloedrijke (politieke) filosoof van de 20e eeuw; alle hedendaagse politieke filosofie verhoudt zich op een of andere manier tot hem

  • Friedrich Hayek: deze grote tegenhanger van Keynes vond dat de economie beter kon uitzieken dan geholpen worden met pijnstillers van de overheid

  • John Stuart Mill: een van de meest invloedrijke Engelse filosofen van de 19e eeuw; hoe goed gaan utilisme en liberalisme samen?

  • Amartya Sen: Indiaas filosoof en Nobelprijs-winnend econoom; met name bekend om zijn kritiek op het utilisme en op Rawls’ theorie van rechtvaardigheid

Werkvorm : Hoor- / discussiecollege

Toetsvorm : Schriftelijk tentamen

Literatuur : Wordt beschikbaar gesteld voorafgaand aan de colleges tegen meerprijs.

Tijdsbegroting : Gedurende 7 weken 1,75 uur hoorcollege (7 x 1,75 = 12,25 uur) excl. voorbereiding/tentamen

Planning : Donderdagavond van 19.45 - 21.30 uur

23 nov, 30 nov., 7 dec, 14 dec, 21 dec., 11 jan,18 jan.

VERDIEPINGSMODULE ECONOMIE EN FILOSOFIE 2

In dit vak leer je hoe je de bij Economie en Filosofie 1 geleerde economisch- filosofische stromingen kunt toepassen op economische vraagstukken. Deze toepassing realiseren we door te focussen op de verschillen en overeenkomsten van de verschillende stromingen. Tijdens het werkcollege zullen we hier samen dieper op ingaan, zodat jullie zelf gaan zien welke onderliggendeassumpties er gemaakt worden bij de verschillende theorieën. Aan het eind van het college starten we met de opdracht, die vervolgens thuis uitgewerkt zal worden. De opdracht zal bestaan uit het voorbereiden, uitvoeren en verslaan van een gesprek over een hedendaags groot economisch thema. Hierbij wordt uiteengezet hoe vier van de behandelde economen/filosofen dit probleem zouden behandelen, waar zij verschillen van elkaar, hoe die verschillen verklaard kunnen worden en welke positie de student zelf onderschrijft.

Docenten : Prof. dr. Arjo Klamer / dhr. Yme Brantjes

Werkvorm : Werkcollege

Toetsvorm : Uitvoering opdracht

Literatuur : De i.h.k.v. Economie en Filosofie 1 behandelde literatuur (zie aldaar)

Naar eigen inzicht te kiezen aanvullende literatuur, die relevant is voor de uitwerking van de

opdracht.

Tijdsbegroting : Werkcollege (3 uur) excl. uitwerking opdracht

Planning : Zaterdag van 9.30-12.30 uur op 20 jan.

Volg beide modules voor 575,00 (incl. studiemateriaal).

Meld je nu aan via de website.


Nieuw
Recente berichten