Actueel

'Eerlijk gezegd had ik me tot mijn vijftigste beperkt verdiept in de morele aspecten van mijn we


'Eerlijk gezegd had ik me tot mijn vijftigste beperkt verdiept in de morele aspecten van mijn werk. Ik keek vooral hoe je leuke financiële constructies kon uitwerken. Dat is door mijn studie aan de HTF ingrijpend veranderd', aldus Paul Stuiver.

Eerste student

De eerste HTF-student, Paul Stuiver, studeerde in oktober 2017 af. Paul was de eerste student die zich in 2014 heeft aangemeld en ook de eerste die is afgestudeerd.

Paul volgde na de Basiskwalificatie de afstudeerrichting Beleid & Bestuur. Ondanks een pittige combinatie van een full-time baan als accountant, een gezin en de studie is Paul toch de eerste die de eindstreep heeft gehaald. Hij verdedigde met succes zijn adviesrapport en verantwoordingsverslag met als thema 'Morele moed'.

Vertrouwenspersoon

Uit een interview in Pronèsis-tijdschrift voor toegepaste filosofie: 'Het leven van een accountant draait niet alleen om de cijfers.'

'In mijn huidige werk, maar ook in mijn vorige financiële functies, kom ik vaak ethische dilemma’s tegen. Bij de HTF leerde ik de verschillende ethische theorieën van waaruit je naar deze dilemma’s kunt kijken. En een vocabulaire om erover te communiceren. Eerlijk gezegd had ik me tot mijn vijftigste beperkt verdiept in de morele aspecten van mijn werk. Ik keek vooral hoe je leuke financiële constructies kon uitwerken. Dat is door mijn studie aan de HTF ingrijpend veranderd. Van daaruit was het logische stap naar de functie van landelijk vertrouwenspersoon bij de NBA, toen ik daarvoor gevraagd werd.'

Versneld Traject

Paul volgde het zgn. Versneld Traject. Door vrijstellingen voor o.a. de meewerkstage kon hij zijn studie in ruim drie jaar afronden. Paul volgde bij de HTF een tweede opleiding tegen een gunstig instellingstarief (ca 65% goedkoper dan het reguliere instellingstarief elders!).

De afstudeerrichting Beleid en Bestuur (vanaf komend studiejaar Beleid en Duurzaamheid) leidt op tot beleidsmaker bij overheidsinstanties en in het bedrijfsleven. De toegepast filosoof neemt thema's als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. Mensen die reeds werkzaam zijn als bestuurder of beleidsmedewerker kunnen door middel van deze studierichting hun kwaliteiten verdiepen en verbreden.

#htf #filosofie #beroepsopleidingfilosofie #beroepsonderwijs #bestuur #duurzaamheid #economie #organisatie #organisatiefilosoof #instellingstarief #deeltijd #versneld

Nieuw
Recente berichten