Actueel

Cultuurbegeleider in het primair onderwijs | creatief denken als basis


Geeft u cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs?

De opleidingen Cultuur & Media, Onderwijs en Beleid & Duurzaamheid van de HTF zijn bij uitstek geschikt voor het geven van cultuuronderwijs aan kinderen. Leren onafhankelijk en creatief te denken vanuit een filosofisch kader is een een stevige basis op weg naar volwassenheid.

De HTF biedt een breed filosofisch basisjaar met aansluitend beroepsgerichte vakken, gecombineerd met filosofie. Je kunt zelf desgewenst een leerroute samenstellen uit de diverse afstudeerrichtingen. Zo kunnen modules over creatief denken en schrijven en media worden gecombineerd met onderwijsfilosofie, didactiek of meer beleidsmatiger vakken als co-creatie van verandering, duurzaamheidsethiek of anders denken over economie.

De HTF is CRKBO-geregistreerd.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden vrijblijvend contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

#cultuuronderwijs #cultuurbeheleider #cultuur #cultuurenmedia #onderwijd #filosofie #creatiefdenken #creatief #bildung #vorming #HTF #toegepastefilosofie #utrecht

Nieuw
Recente berichten