top of page

Actueel

Minister Slob wil strenger toezicht op onderwijs in goed burgerschap | Volksrant
Het kabinet gaat verduidelijken wat leerlingen moeten leren over hun plek in de samenleving. De huidige wet is te onduidelijk over het zogeheten burgerschapsonderwijs, vindt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

De Tweede Kamer vindt de vorming van kinderen tot burgers met respect voor elkaar, de democratie en de rechtstaat de laatste jaren heel belangrijk. Slob wijst erop dat kinderen die waarden niet vanzelf oppikken. Nu de samenleving verbrokkelt en veelkleuriger wordt, moeten basis- en middelbare scholen zich extra inspannen om hun leerlingen burgerschap bij te brengen, zegt hij in Trouw.

De wet liet echter tot dusverre in het midden wat van scholen wordt verwacht. Het burgerschapsonderwijs komt daardoor soms niet uit de verf. Wie per jaar een achternamiddag aan burgerschap besteedt, voldoet al aan de eisen. Nederlandse kinderen weten minder van de beginselen van een democratische samenleving dan leeftijdsgenootjes in andere Europese landen.

Lees het hele artikel >

Lerarenopleiding Filosofie en Burgerschap bij de HTF

Goed opgeleide docenten kunnen het niveau van het vak Burgerschap naar een hoger niveau tillen. De HTF bied als eerste opleidingsaanbieder een opleiding tot tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap. Het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming o.l.v. prof. Joep Dohmen werkt samen met de vakgroep Onderwijs van de HTF.

Meer informatie >

.

#bildung #persoonsvorming #burgerschap #onderwijs #slob #staatvanhetonderwijs

bottom of page