Actueel

Vierde afstudeerder bij de HTF: proficiat Anne-Marie Buis!


Anne-Marie Buis is vandaag als vierde HTF-student overtuigend afgestudeerd op het thema Vertrouwen. Anne-Marie volgde de afstudeerrichtingen Beleid en Bestuur en heeft haar afstudeeropdracht uitgevoerd bij haar werkgever, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Een stevige filosofische analyse van het begrip vertrouwen en de impact van het begrip op o.a. de relatie tussen management en werknemers binnen het ministerie was stof voor een interessante discussie en een mooi adviesrapport. Anne-Marie: van harte gefeliciteerd!

Meer weten over de opleiding tot Toegepast Filosoof, de afstudeerrichting Beleid & Bestuur en de beroepsmogelijkheden in de praktijk? Neem gerust vrijblijvend contact op.

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

#beleid #bestuur #economie #duurzaamheid #onderwijs#beroepsonderwijs #lerarenopleiding #burgerschap #2egraads #cultuur#media #journalistiek

#beleid #bestuur #bestuurskunde #filosofie #overheid #ministerie #vertrouwen #htf #beroepsopleidingfilosofie #toegepastefilosofie

Nieuw
Recente berichten