Actueel

Hoe zinvol is jouw werk? | Toegepaste Filosofie - Bestuur, Economie en Duurzaamheid


Hoe zinvol is jouw werk?

Bekruipt jou weleens het gevoel dat je meer diepgang, waarde en ethisch perspectief in je werk en organisatie zou willen brengen, maar weet je niet hoe?

Hbo Toegepaste Filosofie Bestuur, Economie en Duurzaamheid

Als Toegepast Filosoof Bestuur, Economie en Duurzaamheid ben je een normatieve professional die vanuit een grondig en origineel perspectief analyseert en organiseert, op een maatschappelijk verantwoorde manier economie wil bedrijven, en die het thema ‘duurzaamheid’ serieus neemt. Dat wil zeggen: een beroepsbeoefenaar die over reflectieve vaardigheden beschikt en een ethisch vocabulaire kan hanteren. Vanuit dit perspectief leer je omgaan met nieuwe vragen die zich aandienen in een tijd waar oude antwoorden geen oplossingen meer lijken te bieden.

Werkveld

Als Toegepaste Filosoof kun je aan de slag bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, projectmedewerker, beleidsondersteuner, bestuurssecretaris of adviseur good governance. Je kent de weg in het publieke domein en bent in staat beleid te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Je werkterrein kan ook bestaan uit beleidsondersteunende en adviserende functies op het gebied van de ‘andere economie’. Je adviseert bijvoorbeeld bij vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden, duurzaam produceren en milieu-ethische kwesties.

Behalve als adviseur bij de overheid of in het bedrijfsleven, kun je ook aan de slag als zelfstandig ondernemer, om zelf vorm en inhoud te geven aan duurzaam ondernemen. Je bent dan bijvoorbeeld actief op het terrein van persoonlijke coaching en ondersteuning, sociaal ondernemerschap of het (mede) opzetten van een innovatief bedrijf gebaseerd op een circulaire economie.

Functies zijn te vinden bij gemeenten en provincies, bij semioverheidsinstanties en in de non-profitsector. Maar in toenemende mate ook in het bedrijfsleven (profitsector). Te denken valt dan aan functies als adviseur bij verandertrajecten of als projectmedewerker innovatie. Ook kun je bestuurders ondersteuning bieden inzake ethische kwesties.

Good practice

Studenten van de HTF functioneren als stagiair, afstudeerder of alumnus o.a. bij banken (o.a.Triodos Bank en ABN-Amro), lokale overheden (domeinen welzijn, sociale zaken, onderwijs), het IVN (organisatie voor natuureducatie), een landelijke vertrouwenscommissie voor ethische vraagstukken voor accountants (NBA), Atria (organisatie voor emancipatiezaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, adviesbureau's MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), een onderwijsorganisatie, de politieacademie, een organisatie t.b.v. regionale veiligheid (o.a. brandweer), etc.

Opleiding

Heb jij behoefte je te ontwikkelen tot een normatieve professional, zou je een waardevolle bijdrage willen leveren aan vraagstukken in jouw organisatie of bedrijf, of overweeg je een carrièreswitch?

Zou je graag in deeltijd willen studeren om werk en studie optimaal te kunnen combineren?

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een versnel traject op basis van al opgedane werk- of leerervaring?

Heb je al een master,- of bacheloropleiding afgerond na 1991 en zoek je een betaalbare studie met een laag instellingstarief?

Informeer dan naar je mogelijkheden en vraag vrijblijvend een gesprek aan. Je bent ook van harte welkom op de extra informatieavond op 28 augustus a.s.

Locatie: Vondellaan 174 Utrecht

Start: Introductie 4 sept., start colleges 11 sept.2018. Later instromen mogelijk in overleg.

Lesplanning: Deeltijdopleiding

Dinsdagavond van 18.00-21.30 uur en ca. 2x per maand op zaterdagochtend van 9.30-12.30 uur

Kosten: 2850,00 euro per collegejaar, ook voor studenten die na 1991 al een bachelor of

master hebben behaald.

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

.

#vertrouwen #ecologie #hbo #organisatie #organisatiefilosoof #ethiek #bedrijfsethiek #bestuur #bestuurskunde #economie #andereeconomie #duurzaamheid #mvo #maatschappelijk #filosofie #filosoof

Nieuw
Recente berichten