Actueel

Een tweede studie onbetaalbaar? Niet bij de HTF | laag instellingstarief


Doorstuderen nadat je je bachelor of master hebt behaald is vaak onbetaalbaar. De HTF biedt de opleiding tot Toegepast Filosoof echter aan tegen een zeer laag instellingstarief.

Collegeld tweede opleiding

Heb jij eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wil je een tweede studie volgen?

Dit is een kostbare aangelegenheid. Hoe komt dit?

Instellingstarief

Volg je een tweede studie, dan val je bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidingsaanbieder geen overheidsfinanciering voor jou ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelden (variërend van ca € 7.800 per jaar voor een bachelor tot meer dan € 15.000 voor en tweede master). Bij de HTF betaal je €2850 per collegejaar.

Betaalbaar particulier onderwijs

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is een particuliere opleiding, die kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt en begeleiding op maat biedt. Het collegegeld dat de HTF vraagt, ligt desondanks verhoudingsgewijs lager dan de max. tarieven die het reguliere hbo rekent, ondanks het feit dat de HTF geen overheidsfinanciering ontvangt. De HTF investeert in kwaliteit van onderwijs en houdt de kosten voor huisvesting en overhead laag. Hierdoor kunnen we ons instellingstarief lager houden dan andere opleidingsaanbieders.

Kosten tweede studie

Het instellingstarief voor een hbo-opleiding bij het volgen van een tweede opleiding ligt rond de 7800 tot 9000 bij reguliere hogescholen en aanzienlijk hoger bij de meeste andere particuliere aanbieders. Bij de HTF betaal je €2850 per collegejaar.

Kosten eerste studie

De kosten voor reguliere 4-jarige hbo-opleidingen deeltijd in het bekostigd onderwijs zijn maximaal € 2060 per jaar volgens de vastgestelde wettelijke norm voor het studiejaar 2018/2019 wanneer een eerste hbo-opleiding volgt. Dat betekent € 8240 exclusief de bijkomende kosten zoals de kosten voor de 21+toets, examengeld, vrijstellingen, etc. voor een vierjarig traject. De studiekosten van de HTF bedragen €2850 per jaar, met een totaalbedrag van € 8550 bij een versneld traject (3 jaar), inclusief examengelden, inschrijfgeld en (indien nodig) de 21+toets en beperkt competentieonderzoek t.b.v. vrijstellingen.

Na het derde studiejaar heb je recht op een half jaar restitutie indien je afstudeert voor 1 februari. Kijk hier of jij in aanmerking kan komen voor het versneld traject.

Werken en leren

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.​ Voor werkgevers zijn subsidieregelingen in diverse bedrijfstakken en het onderwijs beschikbaar voor educatie van medewerkers.

Studiebeurs

Kun je ondanks de gunstige voorwaarden de studie niet betalen, dan kun je een aanvraag indienen voor één van de drie studiebeurzen die jaarlijks door de HTF beschikbaar worden gesteld.

Levenlanglerenkrediet en Lerarenbeurs

Zodra de accreditatie een feit is kun je een Levenlanglerenkrediet of Lerarenbeurs aanvragen om te kunnen studeren bij de HTF. We verwachten dat de accreditatie eind 2018 een feit is.

Kijk voor meer informatie over de studiekosten op de website https://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/studiekosten

***

.

#instellingstarief #voordeel #HTF #filosofie #beroepsopleidingfilosofie #hbo

Nieuw
Recente berichten