Actueel

Integriteit is een spier die je moet onderhouden | Paul Stuiver (alumnus)


VOOR EEN STUDIE TOEGEPASTE FILOSOFIE DEED PAUL STUIVER, DIRECTOR FINANCIËN EN HRM BIJ HLB VAN DAAL ADVISEURS EN ACCOUNTANTS, ONDERZOEK NAAR MORELE MOED BIJ ACCOUNTANTS IN BUSINESS. WAT DOE JE ALS JE FRAUDE CONSTATEERT? ‘MENSEN HEBBEN OP ZO’N MOMENT GROTE BEHOEFTE AAN EEN ROLMODEL.’

HOE KWAM JE OP HET IDEE VOOR HET ONDERZOEK?

‘De interesse ontstond door het vak Wetenschapsfilosofie, dat ik als onderdeel van een studie Bedrijfskunde in 2010 volgde. Vooraf had ik er geen hoge verwachtingen van. Zoiets leidt alleen maar af van het financiële vak, vond ik. Tegelijkertijd werd ik ook nieuwsgierig. Zo’n vak zet je aan het denken. Omdat ik al mijn hele carrière de ene financiële opleiding op de andere stapel, besloot ik twee jaar later de studie Toegepaste Filosofie te volgen. Daar leer je wat een normatieve professional is. Iemand die in zijn werk niet alleen naar de uitkomst kijkt maar ook zijn hande- len beoordeelt. Het klopt misschien maar deugt het ook? Het is goed om daarover na te denken. Wat doe je als je wordt gevraagd de cijfers aan te passen zodat ze aan de solvabiliteitsnorm van de bank voldoen? Of als je constateert dat resultaten worden beïnvloed om een bonus binnen te halen? Wanneer stap je naar de aandeelhouders? Daar worstelen veel financials mee. Bij moresprudentie sessies voel je de herkenning als deze dilemma’s ter sprake komen. Dat inzicht leidde tot mijn onderzoeksvraag: Welke belemmeringen komt een accountant in business tegen in het tonen van morele moed?’

JE BENT OOK VERTROUWENSPERSOON BIJ DE NBA. HIELP DAT BIJ HET ONDERZOEK? ‘Zo kwam ik onder andere aan de accountants in business die hierover wilden praten. Ik heb in totaal negen collega-accountants gesproken over situaties waarin ze als financial met fraude binnen hun organisatie werden geconfronteerd. Het gedrag wordt op zo’n moment door uiteenlopende factoren beïnvloed. Dat varieert van iemands leeftijd, karakter maar ook de conjunctuur. Hoe snel vind ik weer een baan? Wat opvalt is het isolement waarin een accountant in business zich bevindt als hij aan de bel trekt. De gedragscode van de NBA is helder, maar in de praktijk voelt het helemaal niet alsof je het goede doet. Je krijgt eerder een koude douche over je heen. De eigen organisatie ziet je als een lastpost. Je wordt tegengewerkt, soms zelfs geïntimideerd door een leidinggevende met het reële risico je baan te verliezen. Het heeft een heel grote impact op de levens van degene die dit overkomt. De meeste geïnterviewden zijn uiteindelijk van baan veranderd. Wat verder uit het onderzoek blijkt is dat financials die met fraude worden geconfronteerd een grote behoefte hebben aan een rolmodel: een accountant in business die morele moed heeft getoond. Het helpt ook als het taboe rond het onderwerp verdwijnt. Mensen blijven soms lang rondlopen met een vermoeden. Vinden het lastig om het met collega’s te bespreken terwijl het enorm helpt als je zorgen kan delen. Schat ik de situatie wel goed in? Maak ik geen denkfouten? Het helpt als je kan sparren met een collega of iemand uit je netwerk.’ ‘Die behoefte aan een klankbord herken ik van mijn functie als NBA vertrouwenspersoon. Ook daar is je belangrijkste gereed- schap een luisterend oor. Mensen willen vooral hun verhaal vertellen. Vragen stel je eigenlijk alleen om de casus te begrijpen. Al pratende trekken mensen hun eigen conclusie. Hoe het verder gaat is een kwestie van moed. Het inventariseren lukt wel maar daarna moet je de stoute schoenen aantrekken. Je ziet dat de een onafhankelijker kan opereren dan de ander. Het is niet alleen maar een kwestie van karakter. Die moed kan je ontwikkelen. Verdiep je in de normatieve kant van je vak. Zoek een rolmodel. Iemand die zich durft uit te spreken over zijn vak. Integriteit is een spier die je moet onderhouden.’

HELPT DE BAGAGE VAN DE STUDIE TOEGEPASTE FILOSOFIE BIJ DIT ONDERWERP? ‘Zeker, je maakt kennis met verschillende filosofen die je als financial op ideeën brengen. De kardinale deugden van Aristoteles zoals wijsheid, rechtvaardigheid en moed zijn nog steeds actueel. Daar is niets zweverigs aan. Ook logica is een onderdeel van filosofie waarin het gaat om logisch redeneren en conclusies trekken. Filosofie is eigenlijk bikkelharde besliskunde. Ik kan het iedere financial aanraden. Lees je filosofen.’

***


Nieuw
Recente berichten