Actueel

Tussentijds instromen? Start dan in febr. met de hbo-opleiding Toegepaste Filosofie.


Verkeerde studie gekozen? Of nu pas tijd om te starten? Stroom dan in vanaf 5 februari a.s.! #hbo #ToegepasteFilosofie #deeltijd #versneldtraject

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie biedt een hbo-opleiding (deeltijd) tot Toegepast Filosoof in drie verschillende domeinen:

- Bestuur, Economie & Duurzaamheid

- Cultuur & Media

- Onderwijs (lerarenopleiding Filosofie en Burgerschap)

Latere instroom

Het is mogelijk om op een later moment in te stromen. Jaarlijks wordt het filosofische basisjaar (propedeusefase) op een andere avond aangeboden. studenten die later instromen hebben de mogelijkheid om in een volgend studiejaar de gemiste modules uit de eerste periode in te halen op een andere avond. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Latere instroom is nog mogelijk tot februari 2019.

Start februari

Vanaf 5 februari starten de modules Wijsgerige Antropologie en Schriftelijke Taalvaardigheid. Meer informatie over deze en andere modules vindt u in de Studiegids Basiskwalificatie Filosofie op de website.

Informatie

Neem voor meer informatie en/of een persoonlijk gesprek vrijblijvend contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Open dag 2 februari

Je bent eveneens van harte welkom om onze open dag op zaterdag 2 februari. Er wordt plenair informatie over de opleidingen van de HTF verstrekt en er is gelegenheid tot kennismaking met studenten en docenten. Aanmelden kan via de website.

Proefcollege

Wil je graag een proefcollege bijwonen voordat je een keuze maakt? Neem dan gerust contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

.

.

.

.

.

.

.

#hbo #filosofie #utrecht #wijsbegeerte #instroom #februari #meelopen #proefcollege #opendag #2februari #beroepsopleiding #cultuur #media #journalistiek #onderwijs #lerarenopleiding #burgerscga #bestuur #economie #duurzaamheid

Nieuw
Recente berichten