Actueel

'Een ramp is geen crisis' | afstudeerder Martijn Pors over Normatieve Crisisbeheersing


Op 4 feb. verdedigde Martijn Pors (student Toegepaste Filosofie - Beleid & Bestuur) met succes zijn afstudeerwerk over Normatieve Crisisbeheersing. Martijn is werkzaam bij de veiligheidsregio Midden Drenthe. Hij is aan de slag gegaan met de volgende vragen binnen zijn organisatie:

Wat doe je als veiligheidsregio, als je je wettelijke taak zo uitvoert dat je voldoet aan wet- en regelgeving, maar niet het maatschappelijk leed voorkomt dat je zou kunnen voorkomen? Wat is belangrijker, het afvinken van verantwoordelijkheden of het effect voor getroffenen van crises? Wat is professioneel handelen?

Deze vragen zijn onderdeel van een zoektocht die Veiligheidsregio Drenthe in 2011 is gestart. Het is een zoektocht naar het leveren van goede veiligheidszorg. Sindsdien is er gekeken naar de organisatorische inrichting, werkwijze en het effect ervan. Deze scriptie is één van de stappen in de zoektocht.

Martijn neemt de lezer mee in het proces van instrumenteel naar normatief handelen. 'Met instrumenteel handelen bedoel ik dat het handelen een ‘instrument’ is om een gegeven doel te bereiken. Het denken en handelen dienen efficiënte en effectieve realisatie van doelen. Dit heeft het karakter van het volgen van regels. Normatief betekent dat een norm wordt gesteld die aangeeft hoe het zou moeten zijn. Het is een verbreding van werk goed doen (in instrumentele zin) naar goed werk doen (in morele zin)'.

Martijn heeft de n.a.v. de vraagstelling, op weg naar een aanbeveling gekozen om te werken met filosofische literatuur van Arendt, Dewey, Giddens, Kierkegaard, Schön en Taylor. Hij beschrijft een verband tussen onze gewoonten in het dagelijks leven en ons veiligheidsgevoel. Tevens analyseert hij de effecten van verstoring van de normaliteit om te komen naar een definiëring van een crisis en uitgangspunten voor normatief handelen.

Op basis van dit onderzoek trekt Martijn drie conclusies:

1. Een ramp is geen crisis…

De crisisorganisatie is ingericht om onder tijdsdruk acute hulp te verlenen bij rampen. De uitgangspunten van het systeem passen echter niet bij het wettelijk en filosofisch begrip van een crisis. Daarom is het niet wenselijk om dit stramien als leidraad voor crisisbeheersing te gebruiken.

2. Normatieve crisisbeheersing voorkomt en beperkt maatschappelijke schade die niet met instrumenteel handelen te voorkomen of beperken is.

Daarom kan Veiligheidsregio Drenthe meer maatschappelijke schade voorkomen en beperken door haar vaardigheid in morele beraadslaging tijdens crises te ontwikkelen.

3. Praktijkdeskundigen vinden normatieve crisisbeheersing belangrijk en zien het als sleutel tot het beter voorkomen en beperken van maatschappelijke schade door crises.

Zij zien taalgebruik dat aansluit op de doelgroep als kritische succesfactor voor implementatie.

We feliciteren Martijn met een goed resultaat van zijn afstudeertraject. Van harte gefeliciteerd!

.

.

.

#beleidbestuur #organisatiefilosoof #HTF #toegepastefilosofie #veiligheid

Nieuw
Recente berichten