Actueel

Scriptieprijs 'Werken in het Openbaar bestuur' door HTF-alumnus Anne-Marie Buis.


Anne-Marie Buis won met haar HTF-afstudeerscriptie over vertrouwen de 3e plaats scriptieprijs "Werken in het Openbaar Bestuur 2018", uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

'Ik deed filosofisch- en praktijkonderzoek naar het begrip en de praktijk van vertrouwen. Vertrouwen wordt als belangrijkste voorwaarde genoemd om professionele ruimte te geven en te nemen. Bureaucratische waarden zijn er juist op gericht die ruimte te beperken. In deze tijd zijn naast die bureaucratische waarden ook andere waarden belangrijk, zoals bijvoorbeeld ondernemendheid, gedurfdheid, flexibiliteit en innovativiteit. Daarvoor is vertrouwen aan de voorkant nodig, vertrouwen als grondhouding. Geen naïef of blind vertrouwen maar geïnformeerd vertrouwen. Dit vertrouwen vraagt om andere vaardigheden van medewerkers en leidinggevenden, en doet een ander appel op de onderlinge relaties. Het raakt aan de cultuur van een organisatie. Wat zijn de gedeelde opvattingen, waarden en normen? En hoe kunnen deze onderdeel uitmaken van een: dagelijkse praktijk?'

Anne-Marie: van harte gefeliciteerd!

.

.

.

#ethiek #organisatiecultuur #vertrouwen #organisatiefilosofie #scriptie #prijs #annemariebuis

Nieuw
Recente berichten