Actueel

Afstudeerder Stephan Seegers over morele professionalisering binnen de Politieacademie


Foto: politie

Het politievak is een moreel geladen vak; elke handeling die een politieprofessional uitvoert heeft een morele component. Daarnaast is politievak opgeschoven van een ‘stevig ambt’ naar een ‘hoog risicoberoep’. De druk op politiemensen is groot, het aantal psychosociale klachten onder politiemensen neemt toe, de inzetbaarheid neemt af. Steeds duidelijker wordt dat aandacht voor de normatieve dimensie van de professie (zingeving, waarden) bij kan dragen aan gezondheid en functioneren van politiemensen (rapport van Limpt 2012).

De Politieacademie heeft op 1 mei 2018 een adviseur morele professionalisering aangesteld. Deze heeft als opdracht ‘morele professionalisering’ tot duurzaam thema binnen de Politieacademie en het onderwijs te maken. Doelstelling voor deze scriptie is het inhoud en betekenis te geven vanuit de toegepaste filosofie aan het begrip morele professionalisering binnen de politie in de context van het politieonderwijs.

Tussen 2000 en 2018 werkte HTF-student Stephan Seegers als freelance trainer en docent persoonlijke effectiviteit binnen verschillende programma’s van de Nederlandse Politieacademie. Hij ontmoette honderden hoofdagenten, brigadiers, inspecteurs en recherchekundigen met wie hij sprak over hun vak, de organisatie en hun leven. Daarin ging het regelmatig over hun worsteling met de spanning tussen hun persoonlijke waarden en die van het vak en de organisatie. Stephan richtte zijn afstudeeronderzoek op de volgende aspecten:

  • Wat wordt precies met morele professionalisering bedoeld? Wat vraagt dit van de professional in termen van moraliteit of moreel vermogen?

  • Is moraliteit of moreel vermogen te professionaliseren?

  • Welke beelden hebben leidinggevenden, docenten en onderzoekers van het in praktijk brengen van morele professionalisering? Wat zijn de consequenties van morele professionalisering voor sturing aan de politieacademie? Wat zijn de consequenties van het thema voor het onderwijs en het curriculum?

Pragmatisme: de focus op de relatie met de omgeving

Pragmatisten vinden het de taak van de filosofie zich bezig te houden met alledaagse problemen, issues die uit de actuele culturele praktijken naar boven komen en daarin concreet moet bijdragen. Anderson (1999) haalt James (1956) aan als hij schrijft: Het werk van de pragmatische filosofie is niet alleen om te begrijpen, maar om een verschil te maken, om onze intelligentie te laten bijdragen in het aanpakken van bestaande problemen. Dit moet politiemensen aanspreken: ook zij houden ervan om zo concreet en praktisch mogelijk bezig te zijn.

Praktisch wijsheid

Stephan baseert zijn adviesrapport ondermeer op theorieën van Dewey. Het pragmatisme van Dewey biedt een mogelijkheid om alle betekenissen die al binnen de Politieacademie ontwikkeld zijn mee te nemen in het ontwikkelen van praktische wijsheid zonder dogmatisme. Dit nodigt uit in elke situatie opnieuw te zoeken naar welk moreel doel nastrevenswaardig is.

Vandaag verdedigde Stephan zijn afstudeerwerkstuk met succes. Hij is hiermee de zesde afgestudeerde bij de HTF binnen de afstudeerrichting Beleid & Bestuur. Stephan: namens de HTF van harte gefeliciteerd met een mooi eindresultaat!

.

.

.

.

.

.


Nieuw
Recente berichten