Actueel

Afstudeerder Maikel Guirgis over de integriteit binnen sportbesturen


Maikel Guirgis rondde op 2 oktober met succes zijn afstudeerfase af door zijn scriptie te verdedigen met als onderwerp: 'De integriteit binnen het bestuur van Nederlandse amateurvoetbalverenigingen' en is hiermee is de zevende afstudeerder aan de HTF.

"Vanaf het moment dat ik kon lopen, vond ik sporten ontzettend leuk. Ik begon met voetballen toen ik vier jaar was, en ik heb dat altijd met veel plezier gedaan. Tijdens mijn studie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) heb ik onder andere bij de Triodos Bank en ABN AMRO stage gelopen. Voor mijn afstudeeronderzoek wilde ik echter een andere richting inslaan. Ik besloot daarom mijn grote passie voor sport in het onderzoek te verwerken."

Uit onderzoek blijkt dat recente schandalen in de sport, en de grootschalige media-aandacht daarvoor, de vraag oproept in hoeverre de integriteit van de sport en van sportorganisaties, zowel op professioneel niveau als amateurniveau, voldoende verankerd en gewaarborgd wordt. Specifieke kenmerken van zowel de sport zelf (zoals de druk om onder extreme omstandigheden te presteren, de grote media-aandacht, en het emotioneel verbonden publiek), als van sportorganisaties (zoals de grote maatschappelijke impact van private organisaties) dragen bij aan een cultuur met een heel eigen begrip van integriteit. Deze wijkt vaak af van de cultuur van andere publieke instituties met een omvangrijke maatschappelijke rol. Die cultuur zou bepaalde praktijken in de hand werken, zoals het consumeren van prestatie verhogende middelen, het gebruik van mechanische doping, ‘match fixing’ in nationale en internationale sportcompetities, en omkoping en corruptie bij de toekenning van prestigieuze sportevenementen aan bepaalde landen of steden. Ook in de amateursport lijkt de druk om steeds beter te presteren en koste wat het kost te winnen de afgelopen decennia steeds meer van belang te zijn geworden, hetgeen een risico voor de integriteit van de sport vormt (UU, 2018).

Maikel richtte zijn onderzoek op amateurvoetbalverenigingen. De doelgroep van het adviesrapport bestaat uit de bestuurders van amateurvoetbalverenigingen in Nederland met als doel deze bestuurders meer handvatten en hulp te bieden om de integriteit binnen het sportbestuur door te voeren. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: ‘Wat heeft een bestuurder van een Nederlandse amateurvoetbalvereniging nodig om integer te handelen?’

Integriteit is in het Nederlands voetbal geen eenvoudig bespreekbaar onderwerp. In de praktijk wordt de term opportunistisch opgevat. Het probleem is dat een sportbestuurder vaak niet over de juiste middelen beschikt om integer te handelen volgens de daarvoor bestaande gedragsregels. Dat komt omdat omtrent integriteit slechts weinig tot geen gedragsregels bestaan. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor integriteit vaak doorgeschoven naar anderen. Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken op welke manier een bestuurder van een voetbalvereniging integer dient te handelen en hoe het bestuur integriteit binnen dit bestuur kan waarborgen.

Uit de afgenomen interviews kon worden geconcludeerd dat integriteit binnen het sportbestuur in Nederland een belangrijk thema is. Echter, het begrip integriteit is vooralsnog lastig te definiëren en concrete toepassingen lijken afwezig. Ook lijkt een taboe te heersen op het aanspreken van medebestuurders op integriteit. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat bestuurders vrijwilligers zijn, die het al voldoende druk hebben met andere zaken.

Het filosofisch onderzoek naar het begrip integriteit omvat o.a. een uitwerking van ethische stromingen, onderzoek naar het begrip integriteit vanuit de deugdethiek (o.a. Muschenga) en onderzoek onder de betrokken bestuurders: wat wordt verstaan onder integriteit? Volgens Bert Musschenga (Integriteit 2004) zijn aan integriteit drie dimensies verbonden. Allereerst noemt hij de dimensie consistentie. Met consistentie bedoelt Musschenga dat tegen verschillende regels en oordelen geen logische tegenspraak bestaat. Niet alleen gedrag, maar ook oordelen kunnen consistent zijn. De volgende dimensie is coherentie. Met coherentie wordt bedoeld dat bepaalde oordelen en regels op elkaar aansluiten. De derde en laatste dimensie is correspondentie. Met correspondentie wordt bedoeld dat beloften en afspraken nagekomen worden, dat uit onderschreven principes gehandeld wordt, dat verplichtingen nagekomen worden, en dat er geen dubbele agenda op na wordt gehouden. De beschrijving van Muschenga werd door Maikel als leidraad genomen om tot een gezamelijke definitie te komen.

Bestuurders bleken geen behoefte te hebben aan 'een grote pot informatie'. Er zijn meerdere rapporten voor de sportbranche (landelijke besturen en koepels) geschreven over integriteit, maar daarmee heb je het thema nog niet laten landen in de haarvaten van de verenigingen (besturen, trainers, vrijwilligers, spelers). Daarvoor zijn praktische handvatten nodig en bewustwording, aansluitend op de verscheidenheid aan culturen van de diverse verenigingen.

Maikel: van harte gefeliciteerd!

Begeleider Johan Steenbergen (Eigenaar Kennispraktijk in Ede), afstudeerder Maikel Guirgis, begeleider HTF Remmelt Kielstra.

.

.

.

#MaikelGuirgis #JohanSteenbergen #sportbestuur #voetbal #integriteit #KennispraktijkEde #HTF #sport #ethiek #amateurvoetbal #Muschenga

Nieuw
Recente berichten